Virkamieskunta

Maan johtavista yliopistoista valmistuneet, vuosikurssiensa parhaista oppilaista valitut Japanin ministeriöiden virkamiehet ovat olleet kansakunnan kunnianhimoista älymystö-eliittiä. He ovat yleensä laatineet valtiopäivien hyväksyttäviksi esiteltävät lakialoitteet, määränneet asioiden tärkeysjärjestyksen ja päättäneet erilaisista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta. Esimerkiksi valtion budjetin laatimisesta vuoteen 2001 saakka vastanneet valtiovarainministeriön virkamiehet pahastuivat suuresti, jos parlamentti yritti kajota hei-dän lukuihinsa. Ministeriön virkamiesten kuultiin jopa nurisevan: \"Budjetti ei liity millään tavoin politiikkaan eikä poliitikkojen pitäisi sekaantua hallinnolliseen toimintaan!"
Tämä kuvaa Japanin talouselämän ja politiikan johtamista, joka on ollut merkittävällä tavalla voimakkaan virkakoneiston käsissä. Vain harvat poliitikot ovat kyenneet näyttele-mään siinä ratkaisevaa roolia. Viime vuosina poliitikkojen asenteissa on kuitenkin tapah-tunut muutoksia. Virkamiesten epäonnistuttua rahoitussektorin valvontatehtävissään ja useiden virkamiesten jouduttua syytteeseen lahjustenotoksi tulkituista kestitysskandaaleista paineet virkamiesten mahdin suitsiin panemiseksi kovenivat. Valtiovarainministeriöltä otettiin vuonna 1998 pois rahoituslaitosten valvonta ja vuonna 2001 valtion tulo- ja menoarvion laadinta. Eräät poliitikot ovat kyenneet "valtaamaan" itselleen keskeisen vaikuttajan aseman budjettivarojen käytön suunnittelussa.
Yhteisymmärrykseen pääsemistä helpottaa hallinnon, politiikan ja elinkeinoelämän ylimpien piirien yhteenkuuluvaisuuden tunne. Ylimpien virkamiesten tavoin lähes kaikki johtavat poliitikot ja liikemiehet kuuluvat samaan laajaan \"vanhojen ystävien\" veljeskun-taan. Sen jäseniä yhdistävä tekijä on, että he kaikki ovat opiskelleet maan parhaissa yliopistoissa.
Sivut 20, 107-110, 217-219, 235-236, 273

Valikoituja kirjan teemoja

Kiina globaalin deflaation viejänä

Deflaatiosta keskusteltaessa on puhuttu paljon Kiinasta. Business Week ja The Economist ovat globaalista deflaatiosta kirjoittaessaan maininneet erityisesti Kiinan halpojen tuotteiden viejämaana ja deflaation levittäjänä. Pankkiiriliike Morgan Stanleyn pääekonomisti Stephen Roach on syyttänyt Kiinaa globaalin deflaatiovaaran aiheuttamisesta. Kiinan talous onkin näytellyt hyvin merkittävää osaa hintatason muodostumisessa teollisuustuotteiden maailmanmarkkinoilla. Kiinasta tuli vuonna 2003 maailman neljänneksi suurin vientimaa... Maan talous on viime vuosina kasvanut noin 9-10 %:n vauhdilla. Kiinan tuotannon on arvioitu kuluneen 5-vuotiskauden aikana painaneen maailman teollisuustuotteiden hintatasoa alaspäin 7 % ja vähittäishintoja 10 %. Kiinan talouden deflatorisia vaikutuksia lisää hallituksen politiikalla synnytetty suuri ylikapasiteetti monilla tuotannon sektoreilla.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään