Virkamieskunta

Maan johtavista yliopistoista valmistuneet, vuosikurssiensa parhaista oppilaista valitut Japanin ministeriöiden virkamiehet ovat olleet kansakunnan kunnianhimoista älymystö-eliittiä. He ovat yleensä laatineet valtiopäivien hyväksyttäviksi esiteltävät lakialoitteet, määränneet asioiden tärkeysjärjestyksen ja päättäneet erilaisista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta. Esimerkiksi valtion budjetin laatimisesta vuoteen 2001 saakka vastanneet valtiovarainministeriön virkamiehet pahastuivat suuresti, jos parlamentti yritti kajota hei-dän lukuihinsa. Ministeriön virkamiesten kuultiin jopa nurisevan: \"Budjetti ei liity millään tavoin politiikkaan eikä poliitikkojen pitäisi sekaantua hallinnolliseen toimintaan!"
Tämä kuvaa Japanin talouselämän ja politiikan johtamista, joka on ollut merkittävällä tavalla voimakkaan virkakoneiston käsissä. Vain harvat poliitikot ovat kyenneet näyttele-mään siinä ratkaisevaa roolia. Viime vuosina poliitikkojen asenteissa on kuitenkin tapah-tunut muutoksia. Virkamiesten epäonnistuttua rahoitussektorin valvontatehtävissään ja useiden virkamiesten jouduttua syytteeseen lahjustenotoksi tulkituista kestitysskandaaleista paineet virkamiesten mahdin suitsiin panemiseksi kovenivat. Valtiovarainministeriöltä otettiin vuonna 1998 pois rahoituslaitosten valvonta ja vuonna 2001 valtion tulo- ja menoarvion laadinta. Eräät poliitikot ovat kyenneet "valtaamaan" itselleen keskeisen vaikuttajan aseman budjettivarojen käytön suunnittelussa.
Yhteisymmärrykseen pääsemistä helpottaa hallinnon, politiikan ja elinkeinoelämän ylimpien piirien yhteenkuuluvaisuuden tunne. Ylimpien virkamiesten tavoin lähes kaikki johtavat poliitikot ja liikemiehet kuuluvat samaan laajaan \"vanhojen ystävien\" veljeskun-taan. Sen jäseniä yhdistävä tekijä on, että he kaikki ovat opiskelleet maan parhaissa yliopistoissa.
Sivut 20, 107-110, 217-219, 235-236, 273

Valikoituja kirjan teemoja

Eristäytymispolitiikka

Löytöretkien jälkeisenä aikakautena lähetyssaarnaajat ja Kiina välittivät japanilaisille tietoja länsimaista. Japanilaiset saivat siten varsin oikean kuvan länsimaisesta maailmasta. Tämä tiedon välittyminen hoidettiin kuitenkin siten, ettei japanilaisilla itsellään ollut todellisia yhteyksiä vieraisiin kansoihin. Kun kristittyjen lähetyssaarnaajien toiminnan pelättiin johtavan ajan mittaan siirtokuntien perustamiseen, Japani sulki ulkomaalaisilta ovensa 1500luvun lopulla. Maa oli Tokugawan shogunaatin hallinnassa 16031868 ja sen aikana Japanissa muovailtiin vielä nykyäänkin vallitsevan sosiaalisen järjestelmän perusmuodot. Tokugawasuvun hallituskaudella Japanista tehtiin suuresti omavarainen, itseensä tyytyväinen maailma. Luvaton poistuminen Japanista rangaistiin kuolemantuomiolla. Siten Japani eristettiin lähes täydellisesti muusta maailmasta.
Sivut 329330
Lue lisää

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään