Vaihtotase

Japanin kauppa- ja vaihtotaseen ylijäämät alkoivat jo 1980-luvun puolivälissä paisua valtaviin mittasuhteisiin ja aiheuttaa monille teollisuusmaille suuria vaikeuksia.
Vuosituhannen molemmin puolin Japanin vaihtotaseen ylijäämä vaihteli 11-15 biljoonan jenin (85-125 mrd USD) tasolla. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ylijäämä oli laske-nut alle 3 prosentin rajan.
Japanin vaihtotaseen ylijäämät kasvoivat vuodesta 1990 lähtien 10 vuoden aikana hieman yli 1 000 mrd dollarilla. Vertailuna todettakoon, että vastaavana ajanjaksona 1980-luvulla kumulatiivinen vaihtotaseen ylijäämä oli 415 mrd dollaria. Näin ollen jo 1980-luvulla kritisoidut Japanin vaihtotaseen ylijäämät kasvoivat 1990-luvulla lähes 2,5-kertaisiksi. Vaihtotaseen ylijäämien historian uusi ennätys saavutettiin vuonna 2004, jolloin se nousi Japanissa 18,6 biljoonaan jeniin eli 180 mrd dollariin.
Sivut 22, 59, 165, 224-225, 287-291

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään