"Uusi talous"

Uuden talouden euforia oli huipussaan vuonna 1999. Sen herättämä ylenpalttinen riemu nosti osakkeiden hinnat tuottoihin verrattuna korkeammiksi kuin koskaan aikaisemmin. Yhdysvalloissa joidenkin osakkeiden pörssikurssit nousivat osinkoihin verrattuna miltei 100-kertaisiksi. Pörssikurssit paisuivat siten kuplaksi, jolla ei ollut enää mitään yhteyttä todellisuuteen.
Osakekurssien nousun keskeisenä selityksenä oli luulo, että tuottavuuden kasvu olisi rakenteellisesti noussut korkeammalle tasolle. Kun tuottavuuden kasvun uskottiin jatkuvan vuosi vuodelta aikaisempaa nopeammin, myös osakekurssit saattoivat nousta. Kuvitelmat pörssikurssien kasvattamasta valtavasta varallisuudesta kehittivät piirretyistä filmeistä tutun vaaratilanteen, kun korkealla ylätasangolla oleva juoksija ylittää epähuomiossa kallion jyrkänteen ja jatkaa juoksuaan kunnes katsoo alaspäin havaiten allaan syvän rotkon, jonne hän putoaa. Tällainen paniikkitilanne voi syntyä myös pörssissä pelaavalle henkilölle, joka yht’äkkiä havaitsee varallisuuttaan nostaneen ilmapallon puhke-avan. Perusteettoman korkeiksi kohonneet osakekurssit yleensä puhkeavat...
Sivut 158-164, 304

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään