Ulkomaiset nettovarat

Monet maat kamppailevat suurta ulkomaista velkaantumistaan vastaan. Japanilaisten ei tarvitse siitä puhua. Heidän huolenaan ovat saatavat. Japanin ulkomaiset nettovarat – julkisen sektorin, yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomaiset saatavat veloilla vähennettyi-nä – olivat maaliskuussa 2005 ylivoimaisesti maailman suurimmat, 1 728 mrd USD eli noin 37 % bruttokansantuotteesta...
Japanissa on aika ajoin tunnettu huolta suuriksi paisuneista saatavista. Japanista tuli 1980-luvulla maailman suurin muiden maiden rahoittaja, maailman pankkiiri. Japanin pankkien lainananto ulkomaille edusti 1980-luvun loppupuoliskolla ja 1990-luvun alussa Kansainvä-lisen selvityspankin (BIS) mukaan noin kolmannesta maailman kansainvälisestä lainanan-nosta. Kotimaisten lainaongelmien johdosta Japanin pankit supistivat 1990-luvulla toimin-taansa ja riskialtista lainanantoaan ulkomaiden markkinoilla. Vuonna 1999 Japanin pank-kien osuus maailman rahoitusmarkkinoiden luotonannosta oli BIS:in mukaan enää 17,4 % eli vain 1 690 mrd dollaria. Viime aikoina on Japanin suhteellinen osuus jälleen kasvanut nopeasti. Ulkomaiden lainoittajana Japani on edelleen kärkitilalla maailmassa. Japanilla on esimerkiksi hallussaan velkasaatavina ulkomaiden – etenkin Yhdysvaltain ja Saksan – julkisen sektorin pitkäaikaisista velkasasitoumuksista 26 %:n osuus eli 434 mrd dollaria...
Sivut 270, 292-293, 296, 366, 368

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään