Työvoiman ikääntyminen

Ikäihmisten osuuden nopea lisääntyminen on monissa maissa aiheuttanut huolestumista kasvavista terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen kuluista. Vuonna 2005 Japanin väestöstä oli yli 65-vuotiaita 25,4 miljoona henkeä eli 20 %, joka oli maailman korkein luku. Yli 90-vuotiaiden määrä ylitti miljoonan rajan. Sata vuotta täyttäneitä oli 27 000 henkeä.
Japanin yhteiskunnan muutosta kuvaa hyvin japanilaisten odotetun eliniän kohoaminen noin 30 vuodella toisen maailmansodan jälkeen... Vuonna 2005 japanilaisten miesten elinikä oli keskimäärin 78,5 vuotta ja naisten 85,5 vuotta. (Suomessa miehillä 74 ja naisilla 82 vuotta). Japanilaisten miesten elinikä oli noussut hieman yli puolen vuosisadan kuluessa 28 vuo-della ja naisten 31 vuodella.
Vuoden 2002 tammikuussa laaditun väestöennusteeen mukaan yli 65-vuotiaita on Japanin väestöstä vuonna 2020 jo noin 28 %, josta se kasvaa kolmannekseen väestöstä vuoteen 2040 mennessä. Tämä merkitsee myös työvoiman rakenteen ikääntymistä. Työvoiman saannin turvaamiseksi eläkeikää on nostettu. Työministeriön mukaan yli 55 vuotiaiden työntekijöiden osuus oli jo 2000-luvun alkuvuosina lähes neljännes koko työvoimasta. Muista maista suuresti poiketen 70-74 vuotiaista miehistä 30 % ja naisista 15 % kuului Japanissa vuonna 2004 omasta halustaan edelleen työvoimaan.
Sivut 142-144

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään