Työttömyys

Lehdistö on ulkomailla arvellut Japanin työttömyyden kohdistuvan ensisijaisesti vanhempiin ikäluokkiin. Sen on sanottu merkitsevän elinikäisen työsuhteen murtumista. Työttömyystilas-tot eivät kuitenkaan tue tällaista oletusta. Joulukuussa 2004 työttömyys kohdistui ankarimmin 15-24 vuotiaiden ryhmään, jonka työttömyysaste oli keskimäärin 7,5 %. Toiseksi korkein (4,7 %) työttömyys oli 25-34 vuotiaiden työntekijöiden ryhmässä. Alhaisin työttömyysaste, vain 2,1 %, oli yli 65 vuotiaiden työtä haluavien ryhmässä ja toiseksi alhaisin (3,2 %) 45-54 vuotiaiden ryhmässä.
Kolmannes työttömistä löytää itselleen sopivan uuden työpaikan alle 3 kuukaudessa ja yli puolet alle 6 kuukaudessa. Japanin työttömyyskorvausta maksetaan työttömäksi joutuneille 90-360 päivän ajan. Korvaus vaihtelee 50-70 prosentin välillä työttömän viimeisessä työpai-kassaan saamasta palkasta. Keskimäärin työtön saa kuukaudessa 150 000 jeniä (noin 1 160 euroa). Työntekijät ja työnantajat maksavat puolittain työttömyysvakuutusmaksua yhteensä 0,8 prosenttia työntekijän palkasta. Hallitus osallistuu työttömyyskorvaukseen maksamalla siitä 14 %. Työttömyyskorvauksen päätyttyä työtön joutuu turvautumaan asuinkuntansa sosiaaliavustuksiin. Jokainen saa kuitenkin elantonsa.
sivut 58, 101, 116, 134, 147-148, 169, 235, 254, 370

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään