Työsuhdekäytännön menetelmät

Työsuhteissa sovelletut "japanilaiset" menettelytavat eivät ole järjestelmään kiinteästi kuuluvia institutionaalisia piirteitä, joista olisi määräyksiä esimerkiksi lainsäädännössä. Ne kuvaavat yleensä vain käytännön toimintatapoja. Feodalismin ajoilta peräisin oleva pitkäaikaisten työsuhteiden perinne alkoi kehittyä Japanin raskaan teollisuuden piirissä 1920-luvulla.
1900-luvun alusta lähtien virkamiehiä koskenut, virkaikään perustuva palkkajärjestelmä otettiin ammattiyhdistysliikkeen vaatimuksesta yleiseen käyttöön toisen maailmansodan jälkeen. Nämä erityispiirteet eivät ole kuitenkaan tyypillisiä vain Japanille eikä niitä edes sovelleta Japanin koko työllisyysjärjestelmässä. Yritykset ovat lisänneet "tyypillisiin" menettelytapoihin itselleen sopivaa joustavuutta. Tällaisia ovat palkan nostaminen ja uralla etenemisen nopeuttaminen työntekijän osoittaman taidon ja kyvykkyyden perusteella.
Sivut 117-118

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään