Työsuhdekäytännön menetelmät

Työsuhteissa sovelletut "japanilaiset" menettelytavat eivät ole järjestelmään kiinteästi kuuluvia institutionaalisia piirteitä, joista olisi määräyksiä esimerkiksi lainsäädännössä. Ne kuvaavat yleensä vain käytännön toimintatapoja. Feodalismin ajoilta peräisin oleva pitkäaikaisten työsuhteiden perinne alkoi kehittyä Japanin raskaan teollisuuden piirissä 1920-luvulla.
1900-luvun alusta lähtien virkamiehiä koskenut, virkaikään perustuva palkkajärjestelmä otettiin ammattiyhdistysliikkeen vaatimuksesta yleiseen käyttöön toisen maailmansodan jälkeen. Nämä erityispiirteet eivät ole kuitenkaan tyypillisiä vain Japanille eikä niitä edes sovelleta Japanin koko työllisyysjärjestelmässä. Yritykset ovat lisänneet "tyypillisiin" menettelytapoihin itselleen sopivaa joustavuutta. Tällaisia ovat palkan nostaminen ja uralla etenemisen nopeuttaminen työntekijän osoittaman taidon ja kyvykkyyden perusteella.
Sivut 117-118

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään