Työntekijän irtisanominen

Työnantajan ei ole Japanissa irtisanomisen yhteydessä tarvinnut esittää työntekijälle syitä päätökseen. Uuden lain mukaan hänen on viipymättä esitettävä irtisanomisen syyt kirjallisesti työntekijän sitä pyytäessä.
Kun työnantaja joutuu kirjallisesti selittämään työsuhteen purkamisen syyt, tuomioistuimenkin on helpompi harkita, onko työsuhde rauennut laissa hyväksyttävistä syistä. Japanissa on tuomioistuimen päätöksellä saatu ennakkotapaus, jonka mukaan ilman hyväksyttävää syytä tehtyä erottamista pidetään mitättömänä ja se tulkitaan työnantajan solvaavaksi menettelyksi.
Sivut 106, 121, 217, 235

Valikoituja kirjan teemoja

Eristäytymispolitiikka

Löytöretkien jälkeisenä aikakautena lähetyssaarnaajat ja Kiina välittivät japanilaisille tietoja länsimaista. Japanilaiset saivat siten varsin oikean kuvan länsimaisesta maailmasta. Tämä tiedon välittyminen hoidettiin kuitenkin siten, ettei japanilaisilla itsellään ollut todellisia yhteyksiä vieraisiin kansoihin. Kun kristittyjen lähetyssaarnaajien toiminnan pelättiin johtavan ajan mittaan siirtokuntien perustamiseen, Japani sulki ulkomaalaisilta ovensa 1500luvun lopulla. Maa oli Tokugawan shogunaatin hallinnassa 16031868 ja sen aikana Japanissa muovailtiin vielä nykyäänkin vallitsevan sosiaalisen järjestelmän perusmuodot. Tokugawasuvun hallituskaudella Japanista tehtiin suuresti omavarainen, itseensä tyytyväinen maailma. Luvaton poistuminen Japanista rangaistiin kuolemantuomiolla. Siten Japani eristettiin lähes täydellisesti muusta maailmasta.
Sivut 329330
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään