Työntekijän irtisanominen

Työnantajan ei ole Japanissa irtisanomisen yhteydessä tarvinnut esittää työntekijälle syitä päätökseen. Uuden lain mukaan hänen on viipymättä esitettävä irtisanomisen syyt kirjallisesti työntekijän sitä pyytäessä.
Kun työnantaja joutuu kirjallisesti selittämään työsuhteen purkamisen syyt, tuomioistuimenkin on helpompi harkita, onko työsuhde rauennut laissa hyväksyttävistä syistä. Japanissa on tuomioistuimen päätöksellä saatu ennakkotapaus, jonka mukaan ilman hyväksyttävää syytä tehtyä erottamista pidetään mitättömänä ja se tulkitaan työnantajan solvaavaksi menettelyksi.
Sivut 106, 121, 217, 235

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään