Työntarjonnan muuttuvat rakenteet

Japanin työmarkkinoiden rakenne on viime vuosina muuttunut sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Työvoiman tarjonnan kehitykseen ovat vaikuttaneet japanilaisten perheiden supistunut koko, työvoiman ikääntyminen, naisten nopea tulo työmarkkinoille sekä väestön jatkuvasti parantunut koulutuksellinen taso. Työvoiman tarjontaan ovat vaikuttaneet myös työntekijöiden, varsinkin nuorimpien, muuttuneet asenteet.
Yritykset haluavat edelleen palvelukseensa nuoria, vast’ikään valmistuneita työntekijöitä. Ne ovat myös olleet kiinnostuneita ottamaan palvelukseensa aikaisempaa enemmän osa-aikaisia ja tilapäisiä työntekijöitä. Alle 35 viikkotuntia tekevien miespuolisten työntekijöiden määrä työssä olevasta työvoimasta oli 7 % vuonna 2005. Vastaava naispuolisten työntekijöiden määrä oli 17 %. Vuonna 2006 osa-aikaisten tilapäistyöntekijöiden tuntipalkka oli keskimäärin vain 40 % vakinaisen työntekijän tuntipalkasta.
Sivut 119, 132, 139-149

Valikoituja kirjan teemoja

Eläkevakuutusmaksut

Japanin yleinen kansaneläkejärjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että vaikka eläkevakuutuksilla on kerätty varoja tulevien eläkkeiden maksamiseen, eläkkeitä ei ole maksettu eläkeläisten itsensä maksamien vakuutusmaksurahojen säästöillä. Työssä käyvien henkilöiden vakuutusmaksuilla on aluksi hoidettu kaikkien niidenkin eläketurva, jotka jo ovat vanhuksina siirtyneet eläkeläisiksi. Toisin sanoen, kysymyksessä on ollut sukupolvien välinen riippuvuusjärjestelmä, jossa nuorempi sukupolvi maksaa vakuutusmaksuja vanhempien sukupolvien eläkkeiden tukemiseksi. Eläkejärjestelmä muuttuu kuitenkin sellaiseksi, että työssä käyvät henkilöt säästävät omaa eläkeikäänsä varten maksamalla eläkevakuutuksia. Heidän eläkkeitään ei siis tulevaisuudessa tarvitse maksaa työssä käyviltä kerätyillä varoilla.
Lue lisää

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään