Työn etiikka

Länsimaiden lehdistössä japanilaisia on usein nimitelty työmuurahaisiksi ja jopa työnarkomaaneiksi. Ahkeraa työntekoa pidetään Japanissa hyveenä. Japanin talousmahdin vahvistuttua 1980-luvulla työnteko alkoi saada osakseen ulkomaalaisten kritiikkiä. Japanilaisten työntekoa alettiin pitää ikään kuin epäoikeudenmukaisena kilpailukeinona. Useimmat japanilaiset eivät voi kuitenkaan ymmärtää, miksi kovaa työntekoa voitaisiin pitää moraalisesti paheena...
Japanilaisten myönteinen asenne työhön perustuu vuosisataiseen maan tapaan. Pääsyynä tähän pidetään sitä, että japanilaisten perinteinen elämä keskittyi riisinviljelyyn. Vaikka luonnonolosuhteet vaikuttavat riisinviljelyyn, myös ihmisten huolellinen työ – esimerkiksi kastelu, rikkaruohojen kitkeminen ja istutus – ovat erittäin tärkeitä viljelyn onnistumiselle. Lisäksi riisinviljely vaati tiettyjen sääntöjen ja määräysten noudattamista perinteisessä kyläyhteisössä. Yhdessä silloisen säästäväisyysetiikan kanssa työ tuotti pienen maatalous-ylijäämän ja mahdollisti tuotannon kasvun...
Monissa länsimaissa työtä pidetään enimmäkseen välttämättömänä pahana, harmillisena raadantana. Myös eräissä Aasian maissa ihmiset pitävät työtä hankalana ja jopa ihmisarvoa alentavana. Japanilaisilla ei ole ilmennyt tällaista käsitystä työstä.
Tämä johtuu ehkä myös japanilaisten hyvin maanläheisestä elämän asenteesta. He ovat aina pitäneet korkeimpana tavoitteenaan maallista onneaan ja hyvinvointiaan. Tässä yhteydessä on tärkeätä todeta, että japanilaiset eivät ole antaneet suurta myönteistä arvoa levolle ja loikoilulle. Itse asiassa japanilaiset ovat aina tunteneet jonkinlaista syyllisyyden tunnetta lepäämisestä. Vaikka monet japanilaisista nykyisin ovat alkaneet miettiä vapaa-aikaa ja sen käyttömahdollisuuksia, he muodostavat kuitenkin vain poikkeuksellisen joukon. Vapaa-aika ei kykene tarjoamaan heidän elämälleen riittävää päämäärää ja tarkoitusta. Japanilainen tuntee todella elävänsä vasta silloin, kun hän tekee työtä. Niinpä monet japanilaiset haluavat käyttää lisääntyneen vapaa-aikansa opiskeluun ja yhteisöään hyödyttävään toimintaan. Japanilainen työn etiikka on edelleenkin elinvoimainen...
Sivut 20, 135-138, 230, 240

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään