Teollisuuden onttoutuminen

Japanin vientiteollisuus joutui jo 1980-luvulla vaikeuksiin korkean palkka- ym. kustannustason ja jenin arvonnousun johdosta. Vaikeuksia pyrittiin lieventämään laskemalla kustannuksia tuotantoa tehostamalla. Samaa vaadittiin komponentteja toimittavalta teollisuudelta. Sitä kehotettiin siirtämään runsaasti työpanosta vaativien osien valmistusta ulkomaille alhaisemman palkkatason maihin. Yritykset ovat suorittaneet suuren rakennemuutoksen, joka on merkinnyt uudistuksia, yhdistymisiä ja liittoutumisia.
Tuotannon siirtymistä ulkomaille alettiin kutsua teollisuuden "onttoutumiseksi". Tehdasteollisuudessa se merkitsi työpaikkojen siirtämistä Japanista ulkomaille. Vuoden 1990 työ-paikkojen määrä 15,19 miljoonaa supistui siten 13,21 miljoonaan vuonna 2000. Vastaavasti japanilaisten tytäryritysten työpaikat ulkomailla lisääntyivät 1,24 miljoonasta 2,81 miljoonaan. Yritysten kokonaistyövoiman määrä ei siis juuri muuttunut.
Työpaikkojen siirtäminen ulkomaille heijastui teollisuuden tuotannon jakautumiseen ja tuonnin koostumukseen.
Sivut 182, 235, 253-254, 264

Valikoituja kirjan teemoja

Eläkevakuutusmaksut

Japanin yleinen kansaneläkejärjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että vaikka eläkevakuutuksilla on kerätty varoja tulevien eläkkeiden maksamiseen, eläkkeitä ei ole maksettu eläkeläisten itsensä maksamien vakuutusmaksurahojen säästöillä. Työssä käyvien henkilöiden vakuutusmaksuilla on aluksi hoidettu kaikkien niidenkin eläketurva, jotka jo ovat vanhuksina siirtyneet eläkeläisiksi. Toisin sanoen, kysymyksessä on ollut sukupolvien välinen riippuvuusjärjestelmä, jossa nuorempi sukupolvi maksaa vakuutusmaksuja vanhempien sukupolvien eläkkeiden tukemiseksi. Eläkejärjestelmä muuttuu kuitenkin sellaiseksi, että työssä käyvät henkilöt säästävät omaa eläkeikäänsä varten maksamalla eläkevakuutuksia. Heidän eläkkeitään ei siis tulevaisuudessa tarvitse maksaa työssä käyviltä kerätyillä varoilla.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään