Teollisuuden onttoutuminen

Japanin vientiteollisuus joutui jo 1980-luvulla vaikeuksiin korkean palkka- ym. kustannustason ja jenin arvonnousun johdosta. Vaikeuksia pyrittiin lieventämään laskemalla kustannuksia tuotantoa tehostamalla. Samaa vaadittiin komponentteja toimittavalta teollisuudelta. Sitä kehotettiin siirtämään runsaasti työpanosta vaativien osien valmistusta ulkomaille alhaisemman palkkatason maihin. Yritykset ovat suorittaneet suuren rakennemuutoksen, joka on merkinnyt uudistuksia, yhdistymisiä ja liittoutumisia.
Tuotannon siirtymistä ulkomaille alettiin kutsua teollisuuden "onttoutumiseksi". Tehdasteollisuudessa se merkitsi työpaikkojen siirtämistä Japanista ulkomaille. Vuoden 1990 työ-paikkojen määrä 15,19 miljoonaa supistui siten 13,21 miljoonaan vuonna 2000. Vastaavasti japanilaisten tytäryritysten työpaikat ulkomailla lisääntyivät 1,24 miljoonasta 2,81 miljoonaan. Yritysten kokonaistyövoiman määrä ei siis juuri muuttunut.
Työpaikkojen siirtäminen ulkomaille heijastui teollisuuden tuotannon jakautumiseen ja tuonnin koostumukseen.
Sivut 182, 235, 253-254, 264

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään