Talouden rakennemuutosohjelma

Japanin hallitus teki merkittäviä ratkaisuja hyväksyessään uuden taloudellisen rakennemuutosohjelman. Ohjelman mukaisesti Japanin hallitus ryhtyi kiihdyttämään suurten muutosten tekemistä talouselämän rakenteisiin. Muutosten tuli olla sopusoinnussa kansainvälisten sääntöjen kanssa. Tavoitteisiin pyrittiin toteuttamalla laaja-alaisia toimenpiteitä säännösten liberalisoinnin, järjestelmien uudistamisen sekä eri aloja hoitavien viranomaisten tehokkaan ja koordinoidun tutkimus- ja kehittämistyön avulla.
Uusille liiketoiminnoille suotuisan ympäristön kehittäminen oli eräs keskeisistä hallituksen päämääristä. Tätä tarkoitusta varten hallitus ryhtyi laatimaan ohjelmia uusille, kasvupotentiaalia osoittaville aloille. Hallitus valitsi 15 alaa, joilla se katsoi olevan kasvupotentiaalia. Varmistaakseen, että yritykset voivat näillä aloilla saavuttaa mahdollisimman suuren elinvoiman ja tarjota työpaikkoja, hallitus ryhtyi liberalisoimaan säännöksiä sekä tukemaan avainasemassa pitämiensä ihmisresurssien ja teknologian kehittämistä siten, että ne palvelisivat kunkin alan tarpeita.
Sivut 264-266

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään