Talouden rakennemuutosohjelma

Japanin hallitus teki merkittäviä ratkaisuja hyväksyessään uuden taloudellisen rakennemuutosohjelman. Ohjelman mukaisesti Japanin hallitus ryhtyi kiihdyttämään suurten muutosten tekemistä talouselämän rakenteisiin. Muutosten tuli olla sopusoinnussa kansainvälisten sääntöjen kanssa. Tavoitteisiin pyrittiin toteuttamalla laaja-alaisia toimenpiteitä säännösten liberalisoinnin, järjestelmien uudistamisen sekä eri aloja hoitavien viranomaisten tehokkaan ja koordinoidun tutkimus- ja kehittämistyön avulla.
Uusille liiketoiminnoille suotuisan ympäristön kehittäminen oli eräs keskeisistä hallituksen päämääristä. Tätä tarkoitusta varten hallitus ryhtyi laatimaan ohjelmia uusille, kasvupotentiaalia osoittaville aloille. Hallitus valitsi 15 alaa, joilla se katsoi olevan kasvupotentiaalia. Varmistaakseen, että yritykset voivat näillä aloilla saavuttaa mahdollisimman suuren elinvoiman ja tarjota työpaikkoja, hallitus ryhtyi liberalisoimaan säännöksiä sekä tukemaan avainasemassa pitämiensä ihmisresurssien ja teknologian kehittämistä siten, että ne palvelisivat kunkin alan tarpeita.
Sivut 264-266

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään