Robottien luvattu maa

Japanilaisten ihastus robotteihin johtuu eräiden asiantuntijoiden mielestä kulttuuritekijöistä. Suhtautuminen robotteihin poikkeaa huomattavasti länsimaalaisten asenteista. Japanin ammattiyhdistyksetkään eivät ole suhtautuneet vihamielisesti automaatioon, vaan robottien on nähty helpottavan ihmisten elämää. Japanilaisten ihastus robotteihin alkoi jo Edo-aikakaudella (1603-1868), jolloin mekaaniset nuket olivat suurta muotia. Nämä taidokkaasti veistetyt, mekaanisesti liikkuvat laitteet hämmensivät katsojiaan ketterällä liikkumisellaan ja monimutkaisilla taidoillaan. Eräs nukeista osasi jopa tarjoilla teetä.
Moderni robotiikka alkoi kehittyä Japanissa 1960-luvulla. 1970-luvulla Japani otti tässä kehitystyössä tiennäyttäjän aseman. Puolijohteita valmistavien koneiden tuotannossa Japanilla on ollut miltei monopoliasema. Se on ollut myös ylivoimaisesti suurin teollisuus-robottien valmistaja. Vielä nykyäänkin Japanissa valmistetaan lähes puolet maailman näistä roboteista. Japanin teollista tasoa kuvaa se, että sen omassa käytössä oli pitkään 70 prosenttia maailman teollisuusroboteista. ECE:n arvion mukaan maailmassa oli vuonna 2005 käytössä noin 900 000 teollisuusrobottia. Japanissa oli niistä vielä 356 500 eli 40 %. Toisella sijalla, mutta kaukana jäljessä, oli Yhdysvallat 122 000 teollisuusrobotillaan.
Sivu 73

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään