Robottien luvattu maa

Japanilaisten ihastus robotteihin johtuu eräiden asiantuntijoiden mielestä kulttuuritekijöistä. Suhtautuminen robotteihin poikkeaa huomattavasti länsimaalaisten asenteista. Japanin ammattiyhdistyksetkään eivät ole suhtautuneet vihamielisesti automaatioon, vaan robottien on nähty helpottavan ihmisten elämää. Japanilaisten ihastus robotteihin alkoi jo Edo-aikakaudella (1603-1868), jolloin mekaaniset nuket olivat suurta muotia. Nämä taidokkaasti veistetyt, mekaanisesti liikkuvat laitteet hämmensivät katsojiaan ketterällä liikkumisellaan ja monimutkaisilla taidoillaan. Eräs nukeista osasi jopa tarjoilla teetä.
Moderni robotiikka alkoi kehittyä Japanissa 1960-luvulla. 1970-luvulla Japani otti tässä kehitystyössä tiennäyttäjän aseman. Puolijohteita valmistavien koneiden tuotannossa Japanilla on ollut miltei monopoliasema. Se on ollut myös ylivoimaisesti suurin teollisuus-robottien valmistaja. Vielä nykyäänkin Japanissa valmistetaan lähes puolet maailman näistä roboteista. Japanin teollista tasoa kuvaa se, että sen omassa käytössä oli pitkään 70 prosenttia maailman teollisuusroboteista. ECE:n arvion mukaan maailmassa oli vuonna 2005 käytössä noin 900 000 teollisuusrobottia. Japanissa oli niistä vielä 356 500 eli 40 %. Toisella sijalla, mutta kaukana jäljessä, oli Yhdysvallat 122 000 teollisuusrobotillaan.
Sivu 73

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään