Revisionistien näkemykset Japanista

Monilla amerikkalaisilla on syvään iskostunut käsitys, että Japanin yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestelmä on suljettu ja läpinäkymätön. Kun Japanin talous alkoi 1980-luvun loppupuolella ylittää amerikkalaisten taloussaavutukset, maailmalle levisivät revisionisteiksi kutsuttujen amerikkalaisten näkemykset. He tulkitsivat amerikkalaisten heikon menestyksen kilpailussa Japanin talouden kanssa johtuvan Japanin epäreilusta kilpailusta, syrjivistä kauppatavoista ja menetelmistä, joilla ulkomaisten tuotteiden pääsy Japanin markkinoille estetään monin katalin ja kieroin keinoin.
Heidän käsityksensä synnyttivät ns. revisionistisen teorian, jonka mukaan Japani on länsimaita paljon erilaisempi kuin mitä aikaisemmin on kuviteltu. Japani oli "ainutlaatuinen" ja "omituinen" (=Yhdysvalloista poikkeava) yhteiskunta ja talous. Tämän johdosta Yhdysvaltain hallitusta rohkaistiin turvautumaan kovaotteiseen kauppapolitiikkaan, jossa käytettäisiin sanktioilla uhkaamista ja otettaisiin siitä aiheutuvan kauppasodan alkamisen riski.
Revisionistien ajatusten innoittamana ulkomaiden lehdistö levitti yleisesti käsitystä, että Japanin talousjärjestelmä on syntynyt byrokratian luomuksena tai hallituksen ja kansan yhdessä kehittämänä, Osakeyhtiö Japaniksi kutsuttuna yrityksenä. Japani nähtiin eräänlaisena kauppapoliittisena linnakkeena, jossa koko kansakunta rakentaa järjestelmäänsä ja toimii muurahaiskeon tavoin suojellen sotilaittensa eli koko kansan avulla omaa elinpiiriään ja estäen kaiken vieraan turmelevan vaikutuksen. Kritiikki Japanin markkinoiden hermeettisesti suljetusta luonteesta antoi japanilaisista yleiskuvan, jonka mukaan he olisivat ksenofobiaa, vieraskammoa tunteva, kansallismielinen joukkio, joka kieltäytyy ostamasta ja käyttämästä mitään muuta kuin kotimaassaan tuotettuja tavaroita...
Sivut 23-27

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään