Pitkäaikaiset työsuhteet

Japanin yritysjohtamisen edelleenkin vahvana ja monista muista maista poikkeavana piirteenä ovat pitkäaikaiset työsuhteet, useassa tapauksessa elinikäiseksi kutsuttu eli koko työelämän kestävä työsuhde.
Elinikäisen työsuhdejärjestelmän on osoitettu juontavan juurensa 1700-luvulta. Tällaisen työsuhdejärjestelmän tarjoamia etuja on vuosien varrella kiitelty monista syistä, mutta myös sen haittapuolia on arvosteltu. Yksittäisen työntekijänkin kannalta tällaista työsuhdetta on arvosteltu, koska sen tarjoamat edut sitovat joidenkin mielestä liiaksi yksilöä ja estävät häntä etsimästä itselleen uutta, mahdollisesti vielä parempaa ja miellyttävämpää työpaikkaa.
Käytännössä elinikäinen työsuhdejärjestelmä on merkinnyt monille japanilaisille sitä, että heidän ensimmäiseksi työnantajakseen valitsemansa yritys tarjoaa työntekijälleen toimeentulon ja huolenpidon eläkkeelle siirtymiseen saakka. Tämä koskee erityisesti suuria yrityksiä ja koulutettua työvoimaa, mutta pitkäaikaiset työsuhteet ovat tutkimusten mukaan yleistyneet 1990-luvulla myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden toiminta edellyttää työntekijöiltä korkeata osaamistasoa.
Sivut 88-90, 100-101, 122-123, 146, 219, 267

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään