Palvelukseen ottaminen ja pätevöityminen

Työhönotto vaihtelee Japanissa yrityksen tarpeiden mukaisesti. Suuret yritykset ovat perinteisesti ottaneet uudet, koulusta tai yliopistosta valmistuneet työntekijänsä vuosiryhminä hakemusten, kokeiden ja haastattelujen perusteella. Varsinkin pienemmät yritykset ovat ottaneet osaavia työntekijöitä myös keskitasolle. Alkuvuosina saman vuosiluokan työntekijöiden palkankorotukset tapahtuvat pääasiassa virkaiän mukaisesti, mutta heitä kilpailutetaan keskenään johtopaikoista
Erilaisten kurssien lisäksi yrityksen työntekijöitä koulutetaan siirtämällä heitä aika ajoin uusiin tehtäviin. Tällöin heidän näkemyksensä yrityksen toimintakentästä paranevat ja he saavat koulutusta eri sektorien johtotehtäviin.
Yrityksissä työntekijät sijoitetaan tiettyihin pätevyysluokkiin kyvykkyytensä ja taitojensa arvioimisen perusteella. Henkilökohtaiset palkat määräytyvät näiden pätevyysluokkien perusteella. Eräissä yrityksissä pätevyysluokkien perusteella määräytyviin palkkoihin lisätään vielä henkilökohtaiseen pätevyyteen perustuva palkanlisä. Pätevyyteen perustuva palkka voi olla sama hyvin erilaisissa tehtävissä. Työntekijän palkankorotukset tapahtuvat korottamalla hänen pätevyysluokitustaan, joten palkkaa voidaan pitää taitojen ja kykyjen perusteella määräytyvänä palkkana.
Sivut 97-99

Valikoituja kirjan teemoja

Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään