Optioedut

Osakekurssien noususta yritysjohtajille annettuja optioetuja ei Japanissa yleensä ymmärretä.
Japanilaisten mielestä ne voisivat johtaa yritysjohtajien lyhytnäköiseen voitontavoitteluun, osakkeiden hintojen pönkittämiseen kepulikonstein (kuten yrityksen omien osakkeiden ostamiseen niiden mitätöimiseksi) ja kustannusten leikkaamiseen tavalla, joka voisi haitata tutkimustyötä ja tuotekehittelyä eli yrityksen mahdollisuuksia menestymiseen. Yrityksillä on Japanissa sitä paitsi käytössä optiojärjestelyjä vastaava bonusjärjestelmä, joka koskee yrityksen koko henkilökuntaa.
Sivut 92, 162-163

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään