Ongelmaluotot

Talouskuplan puhkeamisesta pankeille aiheutuneiden ongelmaluottojen massiivinen määrä tuli hitaasti japanilaisten tietoisuuteen. Valtiovarainministeriö viivytteli niiden ilmoittamista vuoden 1991 jälkeen. Virkamiehet yrittivät vahvistaa uskoa pankkien omiin arvioihin huonoista lainoistaan...
Pankkien huonoista lainoista on vuosien varrella esitetty hyvin erilaisia ja varsin hurjiakin arvioita. Suuret erot johtuvat väärinkäsityksistä, arvioijien asenteista ja jenin vaihtokurssin suurista vaihteluista. Pankkien ja viranomaisten arvioihin ei ole yleensä luotettu. Lukujen on arveltu olevan kaunisteltuja. Maailman lehdistössä esitetyt suurimmat, usein "hatusta vedetyt" arviot Japanin pankkien huonoista lainoista kohosivat 1990-luvun puolivälissä jopa 1000-1500 mrd dollariin...
Sivut 186-190, 211, 368

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään