Nuorison asenteet

Japanin työelämässä alkoivat nuorison keskuudessa puhaltaa uudet tuulet 1990-luvulla. Nuoriso tunsi pettymystä Japanin kehitykseen. Nuorisokulttuurin ja yrityskulttuurin välille oli syntynyt syvä kuilu. Nuoret eivät enää halunneet seurata isäinsä yritysuskollista käyttäytymismallia.
Tämä on ollut mahdollista kotitalouksien erinomaisen hyvän taloudellisen aseman vuoksi. Perheet kykenevät avustamaan työttömiä aikuisia lapsiaan loputtomasti. Yltäkylläisyyden yhteiskunnassa, jossa ihmisten koulutustaso on korkea ja ammatilliset tavoitteet monimuotoiset, ihmiset voivat jättää työpaikkansa, johon he eivät ole tyytyväisiä. Japanin työvoimaviranomaisten arvioiden mukaan vuonna 2001 Japanin 3,4 miljoonasta työttömästä oli vain noin kolmannes joutunut tahtomattaan työttömäksi.
Japanissa on tullut ihmettelyn aiheeksi aivan uudenlainen ongelma. Nuoret työntekijät ovat alkaneet innokkaasti vaihtaa työpaikkaa etsiessään itselleen paremmin sopivaa ja parempipalkkaista työpaikkaa. Heitä ovat houkutelleet pienet yritykset, joiden on aikaisemmin ollut vaikeata saada työntekijöitä nuorista. Jotkut nuoret eivät myöskään välitä hankkia itselleen pysyvää työpaikkaa, vaan tyytyvät erilaisiin osa-aikaisiin töihin, joita he ovat tehneet jo opiskeluaikanaan.
Sivut 133-134, 269, 282

Valikoituja kirjan teemoja

Elinikäinen koulutusjärjestelmä

Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen. Ikääntyvälle väestölle on siis välttämätöntä luoda sosiaaliset puitteet, jossa ihmiset voivat omaaloitteisesti opiskella koko elämänsä ajan. Tällaisella elinikäisellä koulutusjärjestelmällä tarjotaan mahdollisuus itsenäisyyden kehittämiseen ja vanhemman väestön sopeutumiseen uusiutuviin työtehtäviin. Nykyyhteiskunnassa oppiminen ei saa olla vain varsinaisten opiskeluvuosien yksinomaisena tehtävänä. Elinikäisten koulutusmahdollisuuksien puitteet pitäisi luoda sellaisiksi, että ne vastaisivat oppimisen laajaalaisia tarpeita.
Sivu 143
Lue lisää

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään