Naisten osuus työvoimasta

Työelämään osallistuvien naisten osuus on Japanissa kasvanut jatkuvasti viimeisten 40 vuoden aikana. Vuonna 1970 vain kolmasosa naisista osallistui työelämään. Vuoteen 2006 mennessä naisten osuus oli kasvanut yli 26 miljoonaan eli 41,5 prosenttiin työvoimasta. 15-64 vuotiaista naisista osallistuu nykyään työelämään noin 60 %. Korkein työhön osallistumisprosentti, 72 %, on 45-54-vuotiaiden naisten ryhmässä. Ennen naimisiinmenoa lähes kolme neljästä nuoresta naisesta käy töissä. Sen jälkeen työssäkäynti laskee noin 60 %:iin, mutta nousee jälleen 35-44 vuotiaiden ryhmässä yli 67 %:iin.
Naisten lisääntynyt määrä työvoimasta johtuu sekä kysyntä- että tarjontatekijöistä. Kysyntäpuolella on pääasiallinen tekijä ollut naisvaltaista työvoimaa käyttävien yrityssektorien kuten kaupan, pankki- ja vakuutustoiminnan ja muiden palvelujen laajeneminen. Nämä yritykset käyttävät huomattavassa määrin osa-aikaisia ja muunlaista lyhyempää työaikaa haluavia työntekijöitä. Nämä työt ovat erityisen suosittuja myös kotitaloustöitä tekevien naisten keskuudessa. Osa-aikaisten työpaikkojen lisääntyminen on siten mahdollistanut japanilaisten naisten työssäkäynnin yleistymisen.
Sivut 140-141

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään