Naisten osuus työvoimasta

Työelämään osallistuvien naisten osuus on Japanissa kasvanut jatkuvasti viimeisten 40 vuoden aikana. Vuonna 1970 vain kolmasosa naisista osallistui työelämään. Vuoteen 2006 mennessä naisten osuus oli kasvanut yli 26 miljoonaan eli 41,5 prosenttiin työvoimasta. 15-64 vuotiaista naisista osallistuu nykyään työelämään noin 60 %. Korkein työhön osallistumisprosentti, 72 %, on 45-54-vuotiaiden naisten ryhmässä. Ennen naimisiinmenoa lähes kolme neljästä nuoresta naisesta käy töissä. Sen jälkeen työssäkäynti laskee noin 60 %:iin, mutta nousee jälleen 35-44 vuotiaiden ryhmässä yli 67 %:iin.
Naisten lisääntynyt määrä työvoimasta johtuu sekä kysyntä- että tarjontatekijöistä. Kysyntäpuolella on pääasiallinen tekijä ollut naisvaltaista työvoimaa käyttävien yrityssektorien kuten kaupan, pankki- ja vakuutustoiminnan ja muiden palvelujen laajeneminen. Nämä yritykset käyttävät huomattavassa määrin osa-aikaisia ja muunlaista lyhyempää työaikaa haluavia työntekijöitä. Nämä työt ovat erityisen suosittuja myös kotitaloustöitä tekevien naisten keskuudessa. Osa-aikaisten työpaikkojen lisääntyminen on siten mahdollistanut japanilaisten naisten työssäkäynnin yleistymisen.
Sivut 140-141

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään