Myötätuntobudjetti

Japani on vuodesta 1978 lähtien vapaaehtoisesti ja ilman sopimuksellisia velvoitteita myöntänyt määrärahat ns. "myötätuntobudjettiin". Sillä on katettu Japaniin sijoitettujen Yhdysvaltain joukkojen asunnoista ja laitteistosta aiheutuvat kustannukset 45 000 sotilashenkilön ja heidän perheenjäsentensä osalta. Sillä on maksettu myös amerikkalaisten sotilastukikohtien palveluksessa olevien japanilaisten palkat.
Japani on maksanut vuosittain Yhdysvalloille joukkojen ylläpidosta Japanissa yli 600 mrd jeniä eli huhtikuun 2006 lopun kurssin mukaan 5,6 mrd dollaria. Tämä summa on edustanut noin 80 prosenttia Yhdysvaltain sotilaskustannuksista Japanissa. Pentagonille Japani on siten ollut asevoimien sijoittamispaikkana halvin mahdollinen. Lisäksi Japani on yleensä käyttänyt omien itsepuolustusvoimiensa kustannuksiin noin 5 000 mrd jeniä eli noin 46 mrd dollaria vuosittain. Yhdessä nämä merkisevät maailman toiseksi suurinta sotilasbudjettia.
Sivu 52

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään