Markkinoiden "näkymätön käsi"

Uusliberaalien mielestä markkinat toimivat niin viisaasti ja Jumalan tavoin hyvää tarkoittaen, että markkinoiden "näkymätön käsi" voi muuttaa pahalta näyttävänkin hyväksi. Margaret Thatcher sanoikin kerran eräässä puheessaan, että "voimme iloita ihmisten eriarvoisuudesta, kun näemme ihmisten lahjakkuuden ja kykyjen pääsevän purkautumaan ja löytämään tiensä meidän kaikkien parhaaksi". Tämän näkemyksen mukaan ei siis pidä olla huolissaan ihmisistä, jotka jäävät kilpailun jalkoihin. Ihmisethän ovat luonnostaan eriarvoisia.
Tätä voidaan pitää hyvänä asiana, koska hyviin olosuhteisiin syntyneet, parhaiten koulutetut ja sitkeimmät yksilöt auttavat menestyksellään kaikkia muitakin. Yhteiskunta ei ole uusliberaalien mielestä velvollinen huolehtimaan heikoista eikä huonosti koulutetuista, koska he ovat oman onnensa seppiä. Heidän epäonnistumisensa ei ole yhteiskunnan vika. Valitettavasti viime vuosikymmenien opetukset eivät tue thatcherismin uskoa, että yhteiskunnasta tulisi kilpailun johdosta ihmisille parempi paikka elää.
Maailmanpankin pääekonomistina toiminut professori Joseph Stiglitz sanoi eräässä haastattelussaan maaliskuussa 2004, että "uusliberalismi ei luo kasvua, mutta se kehittää sosiaalista epätasa-arvoa". Oman onnensa varaan jätetyt markkinat ovat varsinkin kehitysmaissa tehottomia. Markkinoiden "näkymätöntä kättä" ei voida nähdä, koska sitä ei ole. Uusliberalistista politiikkaa markkinoiva taloustiede on todellisuudessa ideologiaa tai uskontoa.
Sivut 345, 347

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään