Markkinoiden "näkymätön käsi"

Uusliberaalien mielestä markkinat toimivat niin viisaasti ja Jumalan tavoin hyvää tarkoittaen, että markkinoiden "näkymätön käsi" voi muuttaa pahalta näyttävänkin hyväksi. Margaret Thatcher sanoikin kerran eräässä puheessaan, että "voimme iloita ihmisten eriarvoisuudesta, kun näemme ihmisten lahjakkuuden ja kykyjen pääsevän purkautumaan ja löytämään tiensä meidän kaikkien parhaaksi". Tämän näkemyksen mukaan ei siis pidä olla huolissaan ihmisistä, jotka jäävät kilpailun jalkoihin. Ihmisethän ovat luonnostaan eriarvoisia.
Tätä voidaan pitää hyvänä asiana, koska hyviin olosuhteisiin syntyneet, parhaiten koulutetut ja sitkeimmät yksilöt auttavat menestyksellään kaikkia muitakin. Yhteiskunta ei ole uusliberaalien mielestä velvollinen huolehtimaan heikoista eikä huonosti koulutetuista, koska he ovat oman onnensa seppiä. Heidän epäonnistumisensa ei ole yhteiskunnan vika. Valitettavasti viime vuosikymmenien opetukset eivät tue thatcherismin uskoa, että yhteiskunnasta tulisi kilpailun johdosta ihmisille parempi paikka elää.
Maailmanpankin pääekonomistina toiminut professori Joseph Stiglitz sanoi eräässä haastattelussaan maaliskuussa 2004, että "uusliberalismi ei luo kasvua, mutta se kehittää sosiaalista epätasa-arvoa". Oman onnensa varaan jätetyt markkinat ovat varsinkin kehitysmaissa tehottomia. Markkinoiden "näkymätöntä kättä" ei voida nähdä, koska sitä ei ole. Uusliberalistista politiikkaa markkinoiva taloustiede on todellisuudessa ideologiaa tai uskontoa.
Sivut 345, 347

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään