"Laissez faire" -kapitalismi

Valtaosa Yhdysvaltain ekonomisteista on tukenut "laissez-faire" -ajattelua: antaa asioiden kehittyä vapaasti omalla painollaan. Tämä saattaa johtua osittain markkinoiden kaikkivoipaisuutta kohtaan tunnetusta kunnioituksesta.
Asenteeseen voi heijastua myös talousteorioita tuntemattomia ja markkinavoimia vähätteleviä poliitikkoja kohtaan tunnettu kauna. Jopa Paul Krugman, liberaalina pidetty ja keynesiläisyyden oikeaoppisuutta puolustanut Princetonin professori, on sanonut pitävänsä valtion ohjailevaa puuttumista ja oikaisupyrkimyksiä turhina toimenpiteinä, koska vapaasti toimiva markkinatalous hoitaisi asiat niin hyvin kuin osaa. Myöhemmin Krugman on kuitenkin muuttanut näkemyksiään informaatioteknologian vaikutuksista. Yomiuri Shimbun -lehdelle (11.1.2000) hän esitti uutena käsityksenään: "Aikaisemmin olemme yleensä voineet sanoa markkinoiden panevan asiat oikeille raiteilleen. Nyt kaikki syyt tukevat uskoa, että markkinat ratkaisevat asiat väärin. Emme kuitenkaan tiedä, mihin suuntaan. Siksi emme tiedä, millä tavoin asioihin olisi puututtava"...
Sivu 341

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään