Kiinan kansantasavallan merkkivuosi 1999

Kiinan kansantasavallan historiassa 1999 oli huomattava merkkivuosi. Silloin tuli kuluneeksi 50 vuotta kansantasavallan perustamisesta, 20 vuotta uudistuspolitiikan ja avointen ovien politiikan aloittamisesta ja 10 vuotta demokratialiikkeen murskaamisesta Tianan-menin aukiolla.
Vuosi kuvasi myös poliittisesti ja taloudellisesti uutta vaihetta Kiinan historiassa. Hallitus esitti kansankongressille perustuslain muuttamista sosialistisen Kiinan luonnetta muuttavalla tavalla. Deng Xiaopingin aloittamia uudistuksia ja avointen ovien politiikkaa alettiin luonnehtia "johtavaksi periaatteeksi", joka asetettiin tasaarvoiseen asemaan marxismin-leninismin ja Mao Tse-tungin oppien kanssa. Yksityinen yritteliäisyys ja yksityiset yritykset määriteltiin uudelleen "sosialistisen markkinatalouden tärkeäksi osatekijäksi" eikä enää "sosialistista, valtion omistamaa taloutta täydentäväksi osaksi". Käytännössä tämä merkitsi, että yksityisten yritysten olemassaolo taattiin lailla.
Sivu 249

Valikoituja kirjan teemoja

Elinikäinen koulutusjärjestelmä

Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen. Ikääntyvälle väestölle on siis välttämätöntä luoda sosiaaliset puitteet, jossa ihmiset voivat omaaloitteisesti opiskella koko elämänsä ajan. Tällaisella elinikäisellä koulutusjärjestelmällä tarjotaan mahdollisuus itsenäisyyden kehittämiseen ja vanhemman väestön sopeutumiseen uusiutuviin työtehtäviin. Nykyyhteiskunnassa oppiminen ei saa olla vain varsinaisten opiskeluvuosien yksinomaisena tehtävänä. Elinikäisten koulutusmahdollisuuksien puitteet pitäisi luoda sellaisiksi, että ne vastaisivat oppimisen laajaalaisia tarpeita.
Sivu 143
Lue lisää

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään