Kiina Japanin sijoitusten kohdemaana

Japanin suora sijoitustoiminta ulkomaille alkoi muita teollisuusmaita myöhemmin. Aluksi Japanin suorat sijoitukset painottuivat voimakkaasti Yhdysvaltoihin. Yleensä yli 40 % näistä sijoituksista tehtiin Yhdysvaltoihin. Aasian maat edustivat ennen valuuttakriisinsä alkamista yli viidennestä näistä sijoituksista. Euroopan maiden osuus oli hieman sitä pienempi. Vuoden 1998 jälkeen Japanin suorat ulkomaiset sijoitukset ovat voimakkaasti siirtyneet Yhdysvalloista Eurooppaan. Aktiivisen sijoitustoiminnan kasvu Eurooppaan aiheutui mm. Euroopan rahaliitosta odotetuista eduista.
Kiina oli 1990-luvulla Yhdysvaltain jälkeen Japanin toiseksi suurin suorien sijoitusten kohdemaa. Kiinalle puolestaan Japani on ollut sen suurin ulkomaisen pääoman, sijoitusten ja kehitysluottojen lähde. Vuonna 2003 Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana (54 mrd USD) ulkomaisten sijoitusten kohdemaana. Kiinaan kumuloituneet ulkomaiset sijoitukset arvioitiin vuonna 2005 noin 632 mrd dollariksi. Suuryritysten johtajille ja muille asiantuntijoille vuonna 2005 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan Kiina oli kiinnostavin suorien sijoitusten kohdemaa (87 %). Intia (42 %) hätyytteli Yhdysvaltain (51 %) kakkostilaa.
Sivu 298

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään