Kauppataseen ylijäämä

1990-luvulla Japani pyrki lisäämään tuontiaan ja supistamaan voimakasta kansainvälistä kritiikkiä aiheuttaneita kauppataseensa ylijäämiä. Osittain tässä aluksi onnistuttiinkin, mutta kansainvälisesti hyväksyttyä kauppavaihdon tasaantumista ei kuitenkaan syntynyt, vaikka Japani muutti toimenpiteensä viennin edistämisestä tuonnin edistämiseksi. Kauppataseen ylijäämä supistui vuoden 1998 16 biljoonasta jenistä (161 mrd eurosta) 7,6 bilj. jeniin (53,5 mrd euroon) vuonna 2005. Vuonna 2006 se supistui edelleen noin 50 mrd euroon.
Japanin kauppataseen vaihteluun on vaikuttanut mm. öljyntuonnin hintakehitys ja tietoteknologian lama. Japanin vienti Aasiaan ja etenkin Kiinaan on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuonna 2005 Japanin vienti oli ennätykselliset 63 bilj. jeniä (536 mrd USD) ja tuonti 52 bilj. jeniä (410 mrd USD). Aasian maiden osuus koko kauppavaihdosta oli 46 %. Kiina syrjäytti vuonna 2004 Yhdysvallat Japanin suurimpana kauppakumppanina. Kiinan osuus kauppavaihdosta nousi silloin yhdessä Hongkongin kanssa 20 %:iin. Se oli 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin Yhdysvaltojen kanssa.
Kauppataseen kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi elektroniikan, autojen ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen siirtäminen Yhdysvaltoihin ja moniin Aasian maihin, viime vuosina etenkin Kiinaan. Japanilaiset ovat pyrkineet ulkomaiden markkinoille etupäässä lisäämällä paikallista tuotantoa. Niinpä Japanin vienti Yhdysvaltoihin on viime vuosina kasvanut varsin vaatimattomasti. Vuonna 2005 Japanin kauppapoliittisesti herkkä vientiylijäämä Yhdysvaltain kanssa nousi 75,6 mrd dollariin.
Sivu 291

Valikoituja kirjan teemoja

Eläkevakuutusmaksut

Japanin yleinen kansaneläkejärjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että vaikka eläkevakuutuksilla on kerätty varoja tulevien eläkkeiden maksamiseen, eläkkeitä ei ole maksettu eläkeläisten itsensä maksamien vakuutusmaksurahojen säästöillä. Työssä käyvien henkilöiden vakuutusmaksuilla on aluksi hoidettu kaikkien niidenkin eläketurva, jotka jo ovat vanhuksina siirtyneet eläkeläisiksi. Toisin sanoen, kysymyksessä on ollut sukupolvien välinen riippuvuusjärjestelmä, jossa nuorempi sukupolvi maksaa vakuutusmaksuja vanhempien sukupolvien eläkkeiden tukemiseksi. Eläkejärjestelmä muuttuu kuitenkin sellaiseksi, että työssä käyvät henkilöt säästävät omaa eläkeikäänsä varten maksamalla eläkevakuutuksia. Heidän eläkkeitään ei siis tulevaisuudessa tarvitse maksaa työssä käyviltä kerätyillä varoilla.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään