Kansaivälistymisestä tavoite

Nykyään ei kulu päivääkään kuulemattamme uutisia kansainvälisestä yhteistyöstä tai kansainvälisistä kiistoista. Japanilaiset ovat havainneet, että kansainvälistyminen, kokusaika kuten he sanovat, on todellisuus, joka vaikuttaa syvästi japanilaisten elämään. Tämä on käynyt japanilaisille entistä selvemmäksi, kun he ovat joutuneet kauppakysymyksistä ihmisoikeuksiin vaihtelevien kansainvälisten ongelmien osapuoleksi.
Japanilaiset ovat omaksuneet harvoja sanoja samanlaisella innolla ja asiaa tarkemmin harkitsematta kuin kansainvälistymisen. Japanilaisten kokemukset kansainvälistymisestä ovat verhoutuneet ajatuksen herättämän romantiikan hienostuneeseen aromiin, joka on aiheuttanut sympaattisia tunteita älymystön mielissä. Heille kansainvälistyminen on merkinnyt uusien tavaroiden, ideoiden ja makujen tuontia. Se lupasi ihmisten elämään mukavuuksia ja parannuksia, mutta ei synnyttänyt pelkoja, että siitä aiheutuisi Japanin kulttuurille häiritsevää muutosten uhkaa. Monet japanilaiset pitävät kansainvälistymistä toivottavana tavoitteena. Japanilaisten enemmistö näyttää pitävän kansainvälistymisen hämärää käsitettä jonkinlaisena kaiken parantavana lääkkeenä Japanin ongelmiin.
Sivut 331-332

Valikoituja kirjan teemoja

Elinikäinen koulutusjärjestelmä

Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen. Ikääntyvälle väestölle on siis välttämätöntä luoda sosiaaliset puitteet, jossa ihmiset voivat omaaloitteisesti opiskella koko elämänsä ajan. Tällaisella elinikäisellä koulutusjärjestelmällä tarjotaan mahdollisuus itsenäisyyden kehittämiseen ja vanhemman väestön sopeutumiseen uusiutuviin työtehtäviin. Nykyyhteiskunnassa oppiminen ei saa olla vain varsinaisten opiskeluvuosien yksinomaisena tehtävänä. Elinikäisten koulutusmahdollisuuksien puitteet pitäisi luoda sellaisiksi, että ne vastaisivat oppimisen laajaalaisia tarpeita.
Sivu 143
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään