Kansaivälistymisestä tavoite

Nykyään ei kulu päivääkään kuulemattamme uutisia kansainvälisestä yhteistyöstä tai kansainvälisistä kiistoista. Japanilaiset ovat havainneet, että kansainvälistyminen, kokusaika kuten he sanovat, on todellisuus, joka vaikuttaa syvästi japanilaisten elämään. Tämä on käynyt japanilaisille entistä selvemmäksi, kun he ovat joutuneet kauppakysymyksistä ihmisoikeuksiin vaihtelevien kansainvälisten ongelmien osapuoleksi.
Japanilaiset ovat omaksuneet harvoja sanoja samanlaisella innolla ja asiaa tarkemmin harkitsematta kuin kansainvälistymisen. Japanilaisten kokemukset kansainvälistymisestä ovat verhoutuneet ajatuksen herättämän romantiikan hienostuneeseen aromiin, joka on aiheuttanut sympaattisia tunteita älymystön mielissä. Heille kansainvälistyminen on merkinnyt uusien tavaroiden, ideoiden ja makujen tuontia. Se lupasi ihmisten elämään mukavuuksia ja parannuksia, mutta ei synnyttänyt pelkoja, että siitä aiheutuisi Japanin kulttuurille häiritsevää muutosten uhkaa. Monet japanilaiset pitävät kansainvälistymistä toivottavana tavoitteena. Japanilaisten enemmistö näyttää pitävän kansainvälistymisen hämärää käsitettä jonkinlaisena kaiken parantavana lääkkeenä Japanin ongelmiin.
Sivut 331-332

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään