"Kadotettu vuosikymmen"

Talouskuplan puhkeaminen 1991 johti pitkään ja häpeälliseksi koettuun talouselämän hiljaiseloon, masennusmielialaan ja sosiaaliseen stagnaatioon. Maailmalle levisi taru Japanin pysähtyneisyydestä ja kehityksen jatkuvasta alamäestä. Japanin reaalinen bruttokansantuote kasvoi 1990-luvulla vaivalloisesti. Pysähdystilassaankin se oli kuitenkin niin korkealla tasolla, ettei kansa tuntenut sen aiheuttavan suurta piinaa. Media ja jopa eräät akateemiset tutkijat alkoivat kutsua 1990-lukua Japanin "kadotetuksi vuosikymmeneksi".
Vuosikymmenen aikana aloitettiin kuitenkin suuret uudistukset. Uudistukset ulottuivat hallinnon kaikille tasoille, talouden rakenteisiin ja rahoitusjärjestelmään. Pyrkimyksenä oli myös sääntelyn purkaminen, läpinäkyvyyden lisääminen ja kilpailun edistäminen. Suoritetut uudistukset edistivät rakennemuutoksia, tuotannon liikakapasiteetti supistui ja velkaongelmat vähenivät. Yritykset kehittivät yhteistyön uusia muotoja ja suorittivat aggressiivisesti uusia, innovatiivisia sijoituksia parantaen siten kykyään kehittää uusia tuotteita ja palveluja.
Sivut 6, 213, 366-367

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään