"Juuri oikeaan aikaan" tapahtuva toimitusjärjestelmä

Toyotan jo 1930-luvulla kehittämä "juuri oikeaan aikaan" tapahtuva, tuotantoprosessissa tarvittavien materiaalien ja osien toimitusjärjestelmä on hyvä esimerkki Japanissa käytetyistä tuotantomenetelmistä, jotka ovat 1980-luvusta lähtien levinneet laajalti maailmalle.
Tämä toimitusjärjestelmä teki suurten varastojen ylläpidon tarpeettomaksi ja alensi huomattavasti muitakin kustannuksia. Esimerkiksi tuotantoprosessissa tarvittavien henkilöiden määrä ja tuotevalikoiman laajentamisesta aiheutuvat kustannukset alenivat. Japanilaisten tuotantomenetelmien käyttöönotto on länsimaissakin aiheuttanut muutoksia työsuhteisiin ja yritysten välisiin suhteisiin. Niinpä kriittiset puheet japanilaisten työllistämismenetelmien ja yritysjärjestelmän päättymisestä ovat tuntuneet hieman kummallisilta.
Sivu 157

Valikoituja kirjan teemoja

Elinikäinen koulutusjärjestelmä

Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen. Ikääntyvälle väestölle on siis välttämätöntä luoda sosiaaliset puitteet, jossa ihmiset voivat omaaloitteisesti opiskella koko elämänsä ajan. Tällaisella elinikäisellä koulutusjärjestelmällä tarjotaan mahdollisuus itsenäisyyden kehittämiseen ja vanhemman väestön sopeutumiseen uusiutuviin työtehtäviin. Nykyyhteiskunnassa oppiminen ei saa olla vain varsinaisten opiskeluvuosien yksinomaisena tehtävänä. Elinikäisten koulutusmahdollisuuksien puitteet pitäisi luoda sellaisiksi, että ne vastaisivat oppimisen laajaalaisia tarpeita.
Sivu 143
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään