"Juuri oikeaan aikaan" tapahtuva toimitusjärjestelmä

Toyotan jo 1930-luvulla kehittämä "juuri oikeaan aikaan" tapahtuva, tuotantoprosessissa tarvittavien materiaalien ja osien toimitusjärjestelmä on hyvä esimerkki Japanissa käytetyistä tuotantomenetelmistä, jotka ovat 1980-luvusta lähtien levinneet laajalti maailmalle.
Tämä toimitusjärjestelmä teki suurten varastojen ylläpidon tarpeettomaksi ja alensi huomattavasti muitakin kustannuksia. Esimerkiksi tuotantoprosessissa tarvittavien henkilöiden määrä ja tuotevalikoiman laajentamisesta aiheutuvat kustannukset alenivat. Japanilaisten tuotantomenetelmien käyttöönotto on länsimaissakin aiheuttanut muutoksia työsuhteisiin ja yritysten välisiin suhteisiin. Niinpä kriittiset puheet japanilaisten työllistämismenetelmien ja yritysjärjestelmän päättymisestä ovat tuntuneet hieman kummallisilta.
Sivu 157

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään