Julkisen sektorin yritykset

Japanin julkisen sektorin yrityksistä ja laitoksista useimmat perustettiin II maailmansodan jälkeen. Usean laitoksen lakkauttamisesta ja yritysten yksityistämisestä huolimatta vuonna 2001 oli edelleen toiminnassa 160 julkisen sektorin yritystä ja elintä. Eräät niistä olivat käyneet tarpeettomiksi. Niistä oli tullut eläkkeelle siirtyneille byrokraateille ns."taivaan perintönä" (amakudari) korkeasti palkattuja työpaikkoja. Yksityissektorin laskentastandardeja käyttäneen hallituksen neuvonantajaryhmän selvityksen mukaan 53 julkisen sektorin yhtiöllä oli maaliskuun lopussa 2001 yhteensä 27,7 biljoonan jenin (255 mrd euron) rahoitusvaje...
Japanin hallitus päätti joulukuussa vuonna 2000 suorittaa perusteellisia rakenneuudistuksia 160 erityistarkoituksiin perustetussa yrityksessä ja elimessä. Pääministeri Koizumin vaaleissa lupaamat rakenne- ja sääntelyuudistukset alkoivat hahmottua syksyllä 2001. Asiantuntijaryhmä esitti suunnitelmansa rakennemuutoksista ja niiden toteuttamisen aikataulusta. Yksityistettävien yhtiöiden joukkoon kuului hallituksen asuntolainayhtiö, kaupunkien kehittämisyhtiö, kolme moottoritieyhtiötä, siltojen ja lentokenttien hoidosta vastaavat yhtiöt sekä Japanin kansallinen öljy-yhtiö...
Hallituksen suunnittelemien perusteellisten uudistusten ensimmäiseksi tehtäväksi otettiin julkisen sektorin yritysten ja laitosten yksityistäminen. Hallitus totesi Japanissa olevan noin 160 erityistarkoituksiin perustettua valtion omistamaa yritystä ja laitosta, joiden toimintatapoja on muutettava. Hallitus päätti tarkistaa kaikkien toiminnan. Eräät laitokset voitaisiin lopettaa tarpeettomina. Jotkut laitokset yksityistettäisiin lähivuosina joko kokonaan tai osittain.
Sivu 271

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään