Julkisen sektorin rakennemuutokset

Vuoden 1996 parlamenttivaaleissa oli kaikkien puolueiden keskeisenä tavoitteena hallinnon tehostaminen ja hajasijoittaminen. Erityisesti pääministeri Hashimoton uudistuslupaukset saivat äänestäjiltä tukea. Vuosia jatkuneen epäröinnin ja vitkastelun jälkeen hallitus oli hyväksynyt, että vapaan ja elinvoimaisen talouden sekä kansainvälisten normien mukaisen yhteiskunnan luominen edellyttävät julkisen ja yksityinen sektorin perusteellisia rakennemuutoksia. Vuoden 1996 aikana sekä Japanin hallitus että talouselämän johtohenkilöt alkoivat pitää säännösten purkamista jopa ainoana jäljellä olevana keinona taloudellisen elpymisen voimistamiseksi...
Tämän jälkeen aloitettiin uudistusten toteuttaminen. Muutaman vuoden kuluessa suoritetut lainsäädännölliset uudistukset ovat olleet niin suuria ja moninaisia, että niitä on Japanissa verrattu Meiji-aikakauden ja II maailmansodan jälkeisiin vallankumouksellisiin mullistuksiin. Japanilaisten on varmaankin ollut vaikeata käsittää täysin niiden merkitystä...
Poliittisten johtajien ja hallituksen omassakin piirissä on voitu todeta, että kaikki ovat olleet yhtä mieltä muutosten tarpeellisuudesta. Vastustus alkaa ilmetä vasta, kun keskustellaan yksityiskohdista, esimerkiksi menojen leikkausten kohdentamisesta. Taloudellisen suunnittelun ministeri Taro Aso kertoi kirjoittajalle maaliskuussa 1997, että hallituksessakin uudistuksia puollettiin aluksi vain periaatteessa, sillä kukaan ministeri ei halunnut, että hänen omaan toimivaltaansa tai hänen poliittisten taustavoimiensa etuihin puututtaisiin.
Sivu 258

Valikoituja kirjan teemoja

Eristäytymispolitiikka

Löytöretkien jälkeisenä aikakautena lähetyssaarnaajat ja Kiina välittivät japanilaisille tietoja länsimaista. Japanilaiset saivat siten varsin oikean kuvan länsimaisesta maailmasta. Tämä tiedon välittyminen hoidettiin kuitenkin siten, ettei japanilaisilla itsellään ollut todellisia yhteyksiä vieraisiin kansoihin. Kun kristittyjen lähetyssaarnaajien toiminnan pelättiin johtavan ajan mittaan siirtokuntien perustamiseen, Japani sulki ulkomaalaisilta ovensa 1500luvun lopulla. Maa oli Tokugawan shogunaatin hallinnassa 16031868 ja sen aikana Japanissa muovailtiin vielä nykyäänkin vallitsevan sosiaalisen järjestelmän perusmuodot. Tokugawasuvun hallituskaudella Japanista tehtiin suuresti omavarainen, itseensä tyytyväinen maailma. Luvaton poistuminen Japanista rangaistiin kuolemantuomiolla. Siten Japani eristettiin lähes täydellisesti muusta maailmasta.
Sivut 329330
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään