Japanin valtion velka

Japanin velkatilanne eroaa suuresti muista velallismaista, jotka yleensä kärsivät vaihtotasevajeista ja suuresta ulkomaanvelasta.
Valtion velka on pääosin (95%) pienikorkoista (0,5-1,6%) ja pitkäaikaista (5-30 v.) kotimaista lainaa. Vuoden 2005 budjetissa valtion velanhoitokulut olivat 22,4 % budjetin menoista. Korkomenot olivat 8,9 biljoonaa jeniä (65 mrd €) eli 1,7 % BKT:sta ja 10,8 % budjetin menoista. Eräiden amerikkalaisten taloustutkijoiden mukaan julkisen sektorin velka vuonna 2003 (146 % BKT:sta) liioitteli velan harhaanjohtavasti 2,5-kertaiseksi. Heidän mielestä velan nettoarvo oli vain 64 % BKT:sta. Valtion velasta on suuri osa arvopapereina keskuspankin ja muiden valtion laitosten hallussa ja niiden taseissa varoina, joten näiden velkojen nettoarvo on nolla. Se muistuttaa valtion varojen siirtämistä taskusta toiseen. Nollaamalla valtion sisäiset velkasaatavat hallituksen tosiasiallinen velka ulkopuolisille, ja miltei yksinomaan japanilaisille tahoille oli vain 46 % bruttokansantuotteesta.
Japanin velkojen kuoletus on veronmaksajille kivulias, mutta suhteellisen helppo tehtävä. Japanin tuloverot ja sosiaaliturvamaksut ovat vain 22 % tulokertymästä. Verotuksen nostaminen edes lähelle EU-maiden tasoa ratkaisisi nopeasti ongelmat. Siitä ei tulisi katastrofia. Asian ratkaisuksi on suunniteltu arvonlisäveroamme vastaavan kulutusveron nostamista 10-15 prosenttiin. Japanissa se on nyt vain 5 prosenttia.
Sivut 270, 292, 367

Valikoituja kirjan teemoja

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään