Japanin ulkomaiset nettovarat

Japanin ulkomaiset nettovarat – julkisen sektorin, yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomaiset saatavat veloilla vähennettyinä – olivat maaliskuussa 2005 ylivoimaisesti maailman suurimmat, 1 728 mrd USD eli noin 37 % bruttokansantuotteesta...
Japanin ulkomaisista nettovaroista on noin 80 % yksityisen ja 20 % julkisen sektorin sijoituksia. Pankkien osuus on kolmannes. Sijoitusvaroista 35 % on sijoitettu lainoihin ja saman verran osakkeisiin ja obligaatioihin.
Kun Japanista tuli vuonna 1985 maailman suurin ulkomaisten nettovarojen haltija, japanilaiset alkoivat ostaa eurooppalaisia linnoja ja taideaarteita. He lisäsivät Yhdysvalloissa myös yritysten ja kiinteistöjen omistustaan amerikkalaisia nöyryyttävällä nopeudella. Japanin suuret kauppataseen ylijäämät ja tällaiset sijoitukset herättivät ulkomailla vastenmielisyyttä ja vihamielisyyttä Japania kohtaan. Amerikkalaiset filmit ja maailman lehdistössä julkaistut kirjoitukset ilmensivät näitä tunteita.
Sivut 270, 292-293, 296, 368, 370

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään