Japanin ulkomaiset nettovarat

Japanin ulkomaiset nettovarat – julkisen sektorin, yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomaiset saatavat veloilla vähennettyinä – olivat maaliskuussa 2005 ylivoimaisesti maailman suurimmat, 1 728 mrd USD eli noin 37 % bruttokansantuotteesta...
Japanin ulkomaisista nettovaroista on noin 80 % yksityisen ja 20 % julkisen sektorin sijoituksia. Pankkien osuus on kolmannes. Sijoitusvaroista 35 % on sijoitettu lainoihin ja saman verran osakkeisiin ja obligaatioihin.
Kun Japanista tuli vuonna 1985 maailman suurin ulkomaisten nettovarojen haltija, japanilaiset alkoivat ostaa eurooppalaisia linnoja ja taideaarteita. He lisäsivät Yhdysvalloissa myös yritysten ja kiinteistöjen omistustaan amerikkalaisia nöyryyttävällä nopeudella. Japanin suuret kauppataseen ylijäämät ja tällaiset sijoitukset herättivät ulkomailla vastenmielisyyttä ja vihamielisyyttä Japania kohtaan. Amerikkalaiset filmit ja maailman lehdistössä julkaistut kirjoitukset ilmensivät näitä tunteita.
Sivut 270, 292-293, 296, 368, 370

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään