Japanin ulkomaiset nettovarat

Japanin ulkomaiset nettovarat – julkisen sektorin, yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomaiset saatavat veloilla vähennettyinä – olivat maaliskuussa 2005 ylivoimaisesti maailman suurimmat, 1 728 mrd USD eli noin 37 % bruttokansantuotteesta...
Japanin ulkomaisista nettovaroista on noin 80 % yksityisen ja 20 % julkisen sektorin sijoituksia. Pankkien osuus on kolmannes. Sijoitusvaroista 35 % on sijoitettu lainoihin ja saman verran osakkeisiin ja obligaatioihin.
Kun Japanista tuli vuonna 1985 maailman suurin ulkomaisten nettovarojen haltija, japanilaiset alkoivat ostaa eurooppalaisia linnoja ja taideaarteita. He lisäsivät Yhdysvalloissa myös yritysten ja kiinteistöjen omistustaan amerikkalaisia nöyryyttävällä nopeudella. Japanin suuret kauppataseen ylijäämät ja tällaiset sijoitukset herättivät ulkomailla vastenmielisyyttä ja vihamielisyyttä Japania kohtaan. Amerikkalaiset filmit ja maailman lehdistössä julkaistut kirjoitukset ilmensivät näitä tunteita.
Sivut 270, 292-293, 296, 368, 370

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään