Japanin rahavalta

Kun useimmat muut maat ovat olleet huolissaan kasvavista ulkomaisista veloistaan, Japanissa on aika ajoin tunnettu huolta suuriksi paisuneista saatavista. Japanista tuli 1980-luvulla maailman suurin muiden maiden rahoittaja, maailman pankkiiri...
Maailman kymmenestä suurimmasta pankista oli pitkään 8-9 japanilaisia. Viime vuosina maailmalla tapahtuneiden suurten pankkifuusioiden ja Japanin pankkien roskalainojen aiheuttamien tappioidenkin jälkeen vuonna 2004 vielä neljä 15 suurimmasta pankista oli japanilaisia. Laskematta mukaan valtion omistamaa Postipankkia, joka on maailman suurin rahoituslaitos, Japanissa oli vuonna 2004 maailman suurin sekä kahdeksanneksi, yhdeksänneksi ja 14. suurin liikepankki...
Japanilaisilla oli vuonna 2005 hallussaan maailman suurimmat pankkivarat, ulkomaiset nettovarat ja kotitalouksien säästövarat. Japanilla on ollut pitkään hallussaan myös maailman suurin valuuttavaranto (lähes 30 % maailman valuuttavarannoista). Vuoden 2006 kesäkuussa Kiinan valuuttavaranto, 941 mrd USD, oli ylittänyt Japanin 865 mrd dollarin valuuttavarannon. Monen amerikkalaisen mielestä Japanilla on kuitenkin edelleen käsissään pelottavaa kunnioitusta herättävä ase eli rahavalta.
Sivut 284-305

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään