Japanin ’kurittaminen’

Amerikkalaisten revisionistien kohtuuttomana vääristelynä pidetty kritiikki herätti Japanissa inhoa ja ruokki amerikkalaisvastaisia mielialoja. Japanin viranomaiset ja kommentaattorit selittivät maansa joutuneen laajan kansainvälisen ilkeämielisyyden ryöpyn hyökkäyksen uhriksi. Japania koskevat kielteiset kirjoitukset leimattiin koulukiusaamista muistuttavaksi Japanin "kurittamiseksi" (bashing). Tätä termiä ryhdyttiin käyttämään myös länsimaissa Japanin liioittelevasta arvostelusta.
Japanissa käytyä keskustelua seuratessa ei voi välttyä vaikutelmalta, että amerikkalaisten revisionistien lietsoma Japanin "kurittamisen salajuoni\" on onnistunut täydellisesti, sillä japanilaiset on itse saatu näyttelemään keskeisiä osia tässä kärsimysnäytelmässä. Revisionistien pyrkimyksenä oli muutosten aikaansaaminen Japanissa haukkumalla sen järjestelmät pataluhaksi. Rikkaruohojen repimisen yhteydessä näyttää olevan vaarana, että yhteiskunnan kasvitarhasta kitketään myös paljon hyötykasveja, Japanin yhteiskunnan vakautta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tukeneita piirteitä. Esimerkiksi virkamieskunnan tehokasta toimintaa, japanilaistyyppistä liikkeenjohtoa ja suhtautumista yritysten työntekijöihin on pidetty Japanin yhteiskunnallis-taloudellisen järjestelmän perustana, taloudellista menestystä tukeneina instituutioina. Niiden syyttäminen ja ylenmääräinen sättiminen Japanin vaikeuksien torjuttavina pahoinahenkinä ja syntipukkeina muistuttaa keskiajan erakkokristittyjen harjoittamaa pahojen henkien karkotusta ja autuuteen pyrkimistä itsekidutuksen menetelmin.
Sivut 27, 29, 115, 228

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään