Japanin kumppanuussopimukset

Aasian maat ovat viime vuosina olleet aikaisempaa kiinnostuneempia kehittämään keskinäistä kauppaansa. Erityisesti Kiinan nopea kehittyminen on piristänyt ja innoittanut alueen taloudellista yhteistyötä...
Itä-Aasian maiden suuntautuminen vientiin, säästäväisyys ja korkea sijoitustaso ovat joka tapauksessa osoittautuneet menestyksekkäämmäksi talouspolitiikaksi kuin joidenkin muiden kehitysmaiden tuhlaavaisuus ja suojelupolitiikka. Alueen politiikan ja talouden johtohenkilöt ovat vakuutelleet sitoutumistaan kaupan vapauteen. Asenteet vapaakauppasopimuksiakin kohtaan ovat oleellisesti muuttuneet. Vuonna 2006 Japanilla oli vapaakauppasopimukset Singaporen, Meksikon, Malesian, Filippiinien ja Chilen kanssa. Näiden lisäksi sopimusverkon laajentamista on valmisteltu Thaimaan, Etelä-Korean ja ASEAN-maiden kanssa...
Keskustelujen aloittamista vapaakauppasopimuksista on valmisteltu vuodesta 2005 lähtien myös Indonesian, Intian ja Australian kanssa. Japani haluaisi sisällyttää uusiin sopimuksiin myös verotusta, investointeja ja työvoiman liikkumista koskevia säännöksiä.
Sivu 321

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään