Japanin kriittiset haasteet

Alkanut 21. vuosisata asettaa Japanin taloudelle uudenlaisia, kriittisiä haasteita. Maailmassa on tapahtunut radikaalisia muutoksia. Kehitystä raastaneet ideologiset kiistat ovat hävinneet. Maailmaa yhdistää nyt lähes yleismaailmalliseksi muuttunut usko demokratiaan ja markkinatalouteen. Maailmankaupan vapautuminen, yhdentyminen sekä informaatioalan ja viestintäteknologian valtava kehitys ovat muuttaneet maailmantalouden yhdeksi suureksi markkina-alueeksi. Uudet ilmiöt ovat panneet liikkeelle kaksi mahtavaa voimaa: taloudellisten tekijöiden ylivallan kansainvälisten suhteiden määräytymisessä sekä ankaran yksilöiden, yritysten, alueiden ja kokonaisten kansakuntien välisen kilpailun.
Sivut 239-240

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään