Japanin kolmas avautuminen

Viime vuosina on puhuttu ja kirjoitettu paljon Japanin "kolmannesta avautumisesta" eli kolmannesta kansainvälistymisen vaiheesta. Historialliset vertauskohteet ovat ilmeiset. Vuosisatoja eristäytyneenä elänyt Japani avautui ensimmäisen kerran muulle maailmalle 1800-luvun Meiji-restauraation jälkeen...
Toinen avautuminen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisen miehityshallinnon kovalla kädellä pakottamana, syvällisenä muutosprosessina ja Japanin demokratisoimisena...
Kolmannella avautumisella tarkoitetaan uudistuksia, joiden toteuttaminen aloitettiin muutamia vuosia ennen vuosituhannen vaihdetta ja joista osa on edelleen toteuttamisvaiheessa.
Sivut 235-236

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään