Japanin kolmas avautuminen

Viime vuosina on puhuttu ja kirjoitettu paljon Japanin "kolmannesta avautumisesta" eli kolmannesta kansainvälistymisen vaiheesta. Historialliset vertauskohteet ovat ilmeiset. Vuosisatoja eristäytyneenä elänyt Japani avautui ensimmäisen kerran muulle maailmalle 1800-luvun Meiji-restauraation jälkeen...
Toinen avautuminen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisen miehityshallinnon kovalla kädellä pakottamana, syvällisenä muutosprosessina ja Japanin demokratisoimisena...
Kolmannella avautumisella tarkoitetaan uudistuksia, joiden toteuttaminen aloitettiin muutamia vuosia ennen vuosituhannen vaihdetta ja joista osa on edelleen toteuttamisvaiheessa.
Sivut 235-236

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään