Japanin kehitysapu

Japanilaisten asenteiden kansainvälistymisessä saavutettua edistystä ja vastuuntunnon kasvua globaalista kehityksestä osoittaa se, että Japani oli vuosina 1991-2003 maailman suurin virallisen kehitysavun (ODA) antaja. Näinä vuosina Japanin apu oli yhteensä 153 mrd USD eli 20 % maailman ODA-avusta.
Vuoden 1997 jälkeen Japanin ODA-apua supistettiin heikon taloudellisen tilanteen johdosta, mutta vuonna 2004 Japani lupasi lisätä jälleen apuaan. Vuonna 2005 Japani lisäsikin ODA-apuaan, joka nousi 18,7 mrd dollariin. Japani antoi kehitysmaille muutakin virallista kehitysapua 9,7 mrd dollaria (avustukset kansainvälisille järjestöille ja pitkäaikaiset vientiluotot). Yksityissektorin varoja virtasi kehitysmaille vuonna 2005 noin 54 mrd USD. Japanilaisten yksityiset suorat sijoitukset kehitysmaihin olivat vuonna 2005 noin 24 mrd USD. Japani on myös suurin kehitysmaiden maataloustuotteiden ostaja (noin 50 mrd USD).
Sivut 251, 307, 336

Valikoituja kirjan teemoja

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään