Japanin "alkuräjähdys"

1990-luvun alkupuoliskolla Japanin rahoitusjärjestelmästä katsottiin puuttuvan vapautta. Sitä pidettiin sääntöjensä puolesta epäselvänä ja muilta mailta suljettuna. Japanin rahoitussektori oli jäänyt jälkeen muiden finanssikeskusten kehityksestä. Siihen haluttiin tehdä mullistavia muutoksia. Suunniteltua rahoitussektorin uudistamista alettiin kutsua "Tokion alkuräjähdykseksi", joka on käsitteenä peräisin kosmologiasta. Laajemmassa merkityksessä sillä ymmärretään minkä tahansa uuden aikakauden aloittavaa muutosta. Tokion alkuräjähdyksen toteuttaminen aloitettiin parikymmentä vuotta Yhdysvalloissa ja yli vuosikymmenen Britanniassa tehtyjen rahoitussektorin "Big Bang" -uudistusten jälkeen.
Sivut 244-246

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään