Japanilaistyyppinen liikkeenjohtojärjestelmä

Keskusteltaessa Japanin talousjärjestelmän ja yritystoiminnan uudistamisesta 21. vuosisadan uusia vaatimuksia vastaavaksi on usein tuotu esille järjestelmään vakiintuneiden, ns. japanilaistyyppisten toimintatapojen muuttamis- tai säilyttämistarve.
Näillä tarkoitetaan mm. pitkäaikaisia työsuhteita, työnantajan tuntemaa vastuuta työntekijöistään ja työntekijäin vastuuta työnantajayrityksensä menestymisestä. Samoin kuin jonkin maan sivistys ja kulttuuri koostuvat monista eri elementeistä, siten myös maan soveltama markkinatalousjärjestelmä voi koostua monenlaisista yleismaailmallisista ja maan omaan kulttuuriin liittyvistä elementeistä.
Sivut 106, 109, 219, 236-238, 267

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään