Japanilaisten säästämisalttius

Eräs kehityksen peruspilareista on ollut japanilaisten perinteisenä hyveenään pitämä säästäväisyys. Se on taannut yhteiskunnan kehitystyön rahoittamiseen runsaasti pääomia. Japanilaisten mielestä luonnonrikkauksiltaan köyhä maa voi rikastua vain ahkeran työnteon, hyvän koulutuksen ja säästäväisyyden avulla...
Japanilaisten säästämisalttius on ollut pitkään korkealla tasolla. IMF:n mukaan japanilaiset säästivät vuonna 2004 kansantulostaan 28 %, mutta sijoittivat siitä kotimaahan vain 24 %. Loput menivät ulkomaisiin sijoituksiin, etenkin Yhdysvaltoihin...
On mielenkiintoista, että japanilaisten ja aasialaisten yleensäkin hyveenä ja ylpeilyn aiheena pitämä säästäväisyys nähdään jossakin muualla paheena. Yhdysvalloissa on jo parin vuosikymmenen ajan esitetty ankaraa arvostelua Japanin korkeasta, "surullisen kuuluisaksi" ja "pahamaineiseksi" leimatusta säästämisestä...
Sivut 212, 284-285

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään