Japanilaisten säästämisalttius

Eräs kehityksen peruspilareista on ollut japanilaisten perinteisenä hyveenään pitämä säästäväisyys. Se on taannut yhteiskunnan kehitystyön rahoittamiseen runsaasti pääomia. Japanilaisten mielestä luonnonrikkauksiltaan köyhä maa voi rikastua vain ahkeran työnteon, hyvän koulutuksen ja säästäväisyyden avulla...
Japanilaisten säästämisalttius on ollut pitkään korkealla tasolla. IMF:n mukaan japanilaiset säästivät vuonna 2004 kansantulostaan 28 %, mutta sijoittivat siitä kotimaahan vain 24 %. Loput menivät ulkomaisiin sijoituksiin, etenkin Yhdysvaltoihin...
On mielenkiintoista, että japanilaisten ja aasialaisten yleensäkin hyveenä ja ylpeilyn aiheena pitämä säästäväisyys nähdään jossakin muualla paheena. Yhdysvalloissa on jo parin vuosikymmenen ajan esitetty ankaraa arvostelua Japanin korkeasta, "surullisen kuuluisaksi" ja "pahamaineiseksi" leimatusta säästämisestä...
Sivut 212, 284-285

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään