Japanilaisten asumistaso

Maailman lehdistössä julkaistiin takavuosina kirjoituksia, joissa japanilaisten asumistasoa pilkattiin "kaninkoppiasumiseksi". Edelleenkin näyttää olevan yleinen käsitys, että japanilaiset asuvat hyvin ahtaasti ja etteivät he kalliin hintatason vuoksi kykenisi omistamaan asuntojaan.
Asunnon hankkiminen onkin ollut Japanissa lähinnä maan niukkuuden vuoksi suhteettoman kallista varsinkin suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi Japanissa on ollut voimassa lukuisia asumiskustannusten kalleutta lisääviä säännöksiä. Sen vuoksi ihmiset joutuvat suurkaupungeissa usein asumaan kaukana työpaikastaan halvemmilla asuntoalueilla. Japanilaisista asuu kuitenkin 60 % omistusasunnoissa. Tämä suhdeluku on pysynyt suurin piirtein samana usean vuosikymmenen ajan. Se on myös lähes samalla tasolla kuin oman asunnon omistus Suomessa (58 %) ja Yhdysvalloissa (68 %). Japanilaisten asumistason surkuttelijoiden olisi syytä tehdä vertailuja muihin teollisuusmaihin. Asuntojen pinta-alan ja asumistiheyden puolesta Japani ei jää kovin paljon jälkeen Länsi-Euroopan maista. Asuntojen keskikoko on Japanissa 93 m2 ja pinta-ala henkeä kohden 31 m2 (Suomessa vastaavat luvut olivat 76,5 m2 ja 35 m2 vuonna 2000).
Sivu 263

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään