Japani Kaakkois-Aasian maiden rahoittajana

Suurin osa Japanin sijoituksista Kaakkois-Aasian maihin oli 1990-luvun alkuvuosiin saakka teollisuutta harjoittavien yritysten suoria sijoituksia. Vuoden 1985 jälkeen japanilaiset yritykset alkoivat etsiä halpoja sijaintipaikkoja tuotannolleen Itä- ja Kaakkois-Aasiasta. Japanin halpakorkoiset lainat ja maan hallituksen rohkaisut piristivät japanilaisten johtamaa sijoitustoimintaa Kaakkois-Aasiassa.
Japanin kuplatalouden päättyminen muutti perusteellisesti tämän rahoitusrakenteen. 1990-luvun alkuvuosina japanilaiset pankit ohjailivat liiallisia likvidejä varojaan Itä-Aasian paikallisille pankeille ja kiinteistöalan yrityksille. Lainananto muuttui lyhytaikaisiksi kauppaluotoiksi, joista pankit tekivät suuria voittoja. Esimerkiksi Thaimaan ulkomaankaupassa dollarin korko oli noin 6 %. Japanilaiset pankit vaihtoivat dollareita bahteiksi ja lainasivat niitä edelleen 10 %:n korolla. Itä-Aasiaan virtaavasta rahasta oli suurin osa japanilaisten rahaa. Sitä kohdistettiiin erityisesti kiinteistöihin.
Japanilaiset pankit lainasivat rahaa Kaakkois-Aasian maille noudattaen samanlaisia periaatteita kuin kotimaassaankin. Ne jatkoivat lainanantoaan pelkäämättä riskejään, sillä ne tunsivat olevansa hallituksen suojelemia. 1980-luvun jälkipuoliskolla niiden lainananto edusti 80 % paikallisesta likviditeetistä. 1990-luvulla tämä osuus nousi 100 %:iin, mutta laski jälleen 97 %:iin vuonna 1998. Japanilaiset pankit eivät siis noudattaneet lainanannossaan BIS:n standardisuosituksia.
Sivut 311-312

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään