Inflaatiotavoitteinen rahapolitiikka

Useiden maailmalla tunnettujen taloustieteilijöiden mielestä deflaation todellinen syy on liian alhainen kysyntä, joka voitaisiin hoitaa kuntoon makroekonomisin elvytyskeinoin. He ovat esittäneet, että deflaation saattamiseksi kuriin Japanin keskuspankin tarvitsisi ainoastaan asettaa talouden kehitykselle inflaatiotavoite ja jatkaa rahan painamista. Myös useimmat japanilaiset taloustieteilijät tuntuvat pitävän hintojen alenemisen pääasiallisena syynä riittävän vahvan kotimaisen kysynnän puuttumista ja halpojen tuontitavaroiden tulvaa.
Japanin pankkilaki asettaa kuitenkin keskuspankin tehtäväksi nimenomaisesti sen, että pankin rahapolitiikka "pyrkii vaikuttamaan kansantalouden terveeseen kehitykseen tukemalla vakaan hintatason saavuttamista". Inflaatio- ja deflaatiokehitystä koskevia odotuksia on vaikea lakaista pois ihmisten mielistä, jos ne kerran ovat päässeet sinne pesiytymään. Sen vuoksi tuntuu varsin mahdottomalta ajatukselta asettaa keskuspankin tehtäväksi inflaation vastustaminen ja seuraavassa vaiheessa sen suosiminen. Ihmisten luottamuksen saavuttamiseksi rahapolitiikkaa kohtaan on tärkeätä, että keskuspankki pitää jatkuvasti kiinni inflaation tai deflaation torjumisen politiikkansa tavoitteesta. Jos "säädellyn inflaation" politiikkaa koskevalla ehdotuksella tähdätään tietynasteisen inflaation kehittämiseen, tämän vaihtoehdon puolustaminen vaikuttaa vaikealta tehtävältä.
Sivut 178- 179, 213

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään