Inflaatiotavoitteinen rahapolitiikka

Useiden maailmalla tunnettujen taloustieteilijöiden mielestä deflaation todellinen syy on liian alhainen kysyntä, joka voitaisiin hoitaa kuntoon makroekonomisin elvytyskeinoin. He ovat esittäneet, että deflaation saattamiseksi kuriin Japanin keskuspankin tarvitsisi ainoastaan asettaa talouden kehitykselle inflaatiotavoite ja jatkaa rahan painamista. Myös useimmat japanilaiset taloustieteilijät tuntuvat pitävän hintojen alenemisen pääasiallisena syynä riittävän vahvan kotimaisen kysynnän puuttumista ja halpojen tuontitavaroiden tulvaa.
Japanin pankkilaki asettaa kuitenkin keskuspankin tehtäväksi nimenomaisesti sen, että pankin rahapolitiikka "pyrkii vaikuttamaan kansantalouden terveeseen kehitykseen tukemalla vakaan hintatason saavuttamista". Inflaatio- ja deflaatiokehitystä koskevia odotuksia on vaikea lakaista pois ihmisten mielistä, jos ne kerran ovat päässeet sinne pesiytymään. Sen vuoksi tuntuu varsin mahdottomalta ajatukselta asettaa keskuspankin tehtäväksi inflaation vastustaminen ja seuraavassa vaiheessa sen suosiminen. Ihmisten luottamuksen saavuttamiseksi rahapolitiikkaa kohtaan on tärkeätä, että keskuspankki pitää jatkuvasti kiinni inflaation tai deflaation torjumisen politiikkansa tavoitteesta. Jos "säädellyn inflaation" politiikkaa koskevalla ehdotuksella tähdätään tietynasteisen inflaation kehittämiseen, tämän vaihtoehdon puolustaminen vaikuttaa vaikealta tehtävältä.
Sivut 178- 179, 213

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään