Ikäihmisten halukkuus työntekoon

Kun Japanissa päätettiin nostaa eläkkeelle siirtymisen raja 65 vuoteen ja halukkaille sen ylikin, eräät japanilaiset yritykset ryhtyivät tekemään muutoksia työolosuhteisiinsa, työympäristöön ja työaikoihin. Ne halutaan sopeuttaa paremmin vanhempien työntekijöiden tarpeisiin. Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen.
Japanissa on työnteon päättyminen ja uuden työpaikan etsiminen monille eläkkeelle joutuneille ihmisille suuria henkisiä paineita synnyttävä kysymys. Ikääntyvässä yhteiskunnassa se merkitsee myös työkykyisen ja työhaluisen väestönosan voimavarojen tuhlausta. Samoinhan myös Suomessa monien kalliisti koulutettujen, terveiden ja työhaluisten ihmisten siirtäminen eläkkeelle pilkkimään ja pelaamaan golfia jo ennen varsinaista eläkeikää on yhteiskunnan voimavarojen suurta ja järjetöntä tuhlausta.
Sivu 143

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään