Ihmisten työhalun horjuttaminen

Japanissa on arvosteltu japanilaisille suositeltua työnteon ja säästämisen supistamista. Japanilaiset ovat Meiji-restauraatiosta lähtien tehneet parhaansa pitääkseen kansantaloutensa terveenä ja tarjotakseen jokaiselle riittävästi työ- ja toimeentulomahdollisuuksia.
He joutuivat tekemään yli-inhimillisiä ponnistuksia selvitäkseen sodanjälkeisestä kaaoksesta ja öljyshokeista. Nyt on sanottu, että kaikki japanilaisten pyrkimykset ovat olleet virheellisiä. Ajatuksena tuntui olevan, että jos heikennämme ihmisten halua tehdä työtä, kalvamme heidän ahkeruutensa etiikan perustukset ja hylkäämme kohtuullisuuden raha- ja finanssi-politiikassa – toisin sanoen, jos kylvämme huolettomasti rahaamme ympäriinsä ja otamme elämän kevyesti – niin elämän laatu paranee ja taloutemme tulee terveemmäksi. Ihmisen täytyy olla vähän omituinen ajatellakseen tällä tavoin.
Sivu 230

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään