Hyvä koulutus tarjoaa parhaan työuran

Japanin yhteiskunnassa arvostetaan perinteisesti kalevalaiseen tapaan tiedon valtaa ja opillista sivistystä. Japanissa toimi jo feodaaliajalla lääninherrojen ylläpitämiä kouluja samurai-luokan lapsille ja kuntien kouluja rikkaiden kauppiaiden ja maanviljelijöiden lapsille. Ensimmäinen yliopisto perustettiin 600-luvulla. Moderni koululaitos syntyi Japaniin vuonna 1872. Vuodesta 1886 lähtien tehtiin 3-4 vuoden alkeisopetus kaikille kansalaisille pakolliseksi.
Noin 97 % keskiasteen suorittaneista oppilaista on vuodesta 1995 lähtien jatkanut opintojaan lukiossa. Parhaisiin yliopistoihin pääsystä käydään ankaraa kilpailua, koska hyvä koulutus on paras tae hyvästä työpaikasta. Tietenkin myös parhaina pidettyjen valmennuskurssien opiskelupaikoista on tiukka kilpailu. Lukionsa päättäneistä oppilaista 52 % opiskeli vuonna 2005 yliopistoissa. 72 % opiskeli yliopistoissa ja erilaisissa korkeakouluissa. Naisten osuus heistä oli lähes yhtä suuri kuin miesten.
Sivut 122-123

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään