Elvytyspaketit

Kuplatalouden jälkeisen pysähtyneisyyden tilan korjaamiseksi Japanin hallitus ryhtyi harjoittamaan talouden elvytystä. 1990-luvulla hallitus toteutti 10 elvytyspakettia. Talouselämän pyöriä pantiin käyntiin pumppaamalla siihen lainarahalla rahoitettua, valtavan suurta 126 bilj. jenin (vuoden 1999 kurssiin 1 228 mrd euron) elvytystukea. Elvytykseen käytetty summa edusti neljännestä Japanin vuoden 1999 bruttokansantuotteesta. Se oli yli neljänneksen suurempi kuin Suomen bruttokansantuote yhteensä vuosina 1990-99. Rahankäytön määrä teki siitä historian suurimman elvytysyrityksen...
Sivut 200, 211

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään