Deflatorisen rakenteen syntyminen

Pari vuosikymmentä jatkunut poliittinen ja taloudellinen kehitys johti maailmantalouden uuteen globaalia deflaatiota synnyttävään aikaan. Deflaatiosta tuli ihmisille uusi mörkö. Japanin taloudellisen tutkimuskeskuksen puhenjohtaja Akira Kojima on sanonut, että yleistyneen käsityksen mukaan inflaation aikakausi on päättymässä maailmantaloudessa. "Olemme siirtymässä aikaan, jossa pohjavirtauksena on deflatorinen kehitys".
Sekä kuluttaja- että tuottajahinnat ovat laskeneet monissa maissa viime vuosina. Japanissa ja muissakin Itä-Aasian maissa on koettu lievää deflaatiota. Useimmissa teollisuusmaissa ei ole ilmennyt suoranaista deflaatiota, mutta tapahtunut kehitys on painanut inflaation huolestuttavan alhaiseksi. Liian alhainen kysyntä ei nyt ole deflatorisen rakenteen syntymisen pää-syynä, vaan tavaroiden liiallinen tarjonta. Siitä on osavastuussa halpatuonti.
Sivut 181-184, 233

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään